E-ISSN:2342-0251

Duygusal Zekâ Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması


Bu araştırmanın amacı Tauck Family Foundation ve Child Trends (2014) tarafından geliştirilen Duygusal Zekâ Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanmasıdır. Ölçek ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine, öğrencilerinin duygusal yeterlilik düzeylerini ölçerek başarılarını artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Orijinal formu İngilizce olan ölçek 14 madde ve dört faktörden oluşmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ölçeğin dil ve alan uzmanları tarafından çevirileri yapılmış ve elde edilen Türkçe forma uzman görüşleri doğrultusunda son hâli verilmiştir. Öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı formu olan ölçeğin, bu çalışmada, 14 soruluk ve dört boyutlu öğrenci formu kullanılmıştır. Pilot çalışma 47 öğrenci ile yürütülmüştür. Pilot çalışma sonrası 8.madde çıkarılmış ve ölçek üç boyutlu olarak uyarlanmıştır. Ölçekte ortaya çıkan boyutlar “kendini kontrol etme”, “akademik yeterlilik ve kararlılık”, “görev ve hedef odaklılık” olarak adlandırılmıştır. Asıl uygulamada çalışma grubunu toplam 380 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin ilk boyutu için güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) α=0,828; ikinci boyutu için 0,897 ve üçüncü boyutu için 0,893 olarak hesap edilmiştir. Ölçeğin geneli için ise güvenirlik katsayısı α=0,943 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin ilk boyuta ilişkin duygusal zekâ düzeyleri orta iken sonraki iki boyuta ilişkin zekâ düzeyleri ise yüksek olarak bulunmuştur. Öğrencilerin genel duygusal zekâ düzeyleri de yüksek düzeyde bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin Türkçe formunun bu araştırma grubu için geçerli ve güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır.


Keywords


Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ Ölçeği, Güvenirlik, Geçerlik, 5.Sınıf Öğrencileri.

Author: Züleyha ER - Muhammed Eyüp SALLABAŞ
Number of pages: 234-251
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.37886
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.