ISSN:2342-0251

Postmodern Bir Metin Olarak Fransız Teğmenin Kadını’nı Yeniden Okumak


19. yüzyılda, İngiliz Edebiyatında pek çok ünlü yazar ve edebi eser ortaya çıkmıştır. Victoria dönemi, romanın nasıl olması gerektiği ile ilgili bir gelenek oluşturmuş ve yıllarca kurmaca edebiyatın nasıl yazılacağı ile ilgili bir model teşkil etmiştir. Ancak zaman içerisinde meydana gelen değişikliklerle birlikte, romanın odak noktası kaymış ve romana bakış açısı da değişmiştir. Bu zaman zarfında gerçekçi edebiyatın geleneksel biçiminin de, içinde taklit edilme veya yeniden işleme gibi adımların olduğu, çeşitli aşamalardan geçtiği aşikardır. Özellikle yeni ve güncel eğilimlerin etkisi altında eski geleneğin önce yıkılıp sonra yeniden inşa edildiği bir dönem olan postmodernizm çağında, eski geleneğe karşı alaycı bir tutum benimsenmiştir. Bu bağlamda, John Fowles tarafından yazılan Fransız Teğmenin Kadını (1969), eski gelenek ile yeni deneyimsel girişimlerin arasındaki sınırları gösteren bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. 1960’lı yıllarda İngiliz kurmaca edebiyatının en önemli ve etkili romanlarından biri olan Fransız Teğmenin Kadını, postmodern sanat felsefesi tarafından ortaya çıkarılan değişimleri yansıtmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma, Fransız Teğmenin Kadını adlı romanı, eseri postmodern kurmaca edebiyatının iyi bir örneği yapan kavram ve izleri ele alarak incelemeyi amaçlamaktadır.


Keywords


Postmodern Roman, Fransız Teğmenin Kadını, Öykünme ve Gülünçleme, Historiyografik Üst Kurmaca

Author: Veysel İŞÇİ
Number of pages: 134-143
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38826
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.