E-ISSN:2342-0251

Dini veya Seküler Düşünce Okullarında ve Kurgusal Metinlerde Kadınların Baskılanması ve Efemineleştirilmesi


Mevcut olan bu çalışma, kadınların tarihsel süreç içinde nasıl “efeminenleştirildiğini” eleştirel bir şekilde incelemektedir. Konuyu derinlemesine incelemek için yazar, onları kıyaslayan iki perspektifi yanyana koymaktadır. Bu perspektiflerden biri dini olmakla diğeri de sekülerdir. Diyakronik olarak kadınları kullanmada ve baskılamada hangi perspektifin daha ağır bastığını keşfetmek için dünyadaki iki ana dini, “feminenleşmiş” kadınlara sahip olan iki etkili faktör olarak alıntılanmıştır. İki dinin kutsal kitapları olan İncil ve Kuran’dan somut örnekleri yanyana koyup atıfta bulunarak kıyaslama yaparken yazar hangi dinin kadınlara karşı acımasız bir şekilde daha sömürücü ve baskıcı olduğunu ayrıntılandırarak kanıtlandırmaya çaba göstermiştir. Konuya açıklık getiren örnekler sunulduğunda yazar bilim ve kanun gibi bütün yönleriyle kadınların güç kazanmasına göz açtırmamak için sözü edilen dinlerin mevki sahibi kişiler tarafından kullanılan adil olmayan yöntemleri okuyucuların kendilerinin araştırıp öğrenmesine imkân vermeye çalışmıştır. Makalede tartışılacak diğer bir ayrıntı da kadınların yararına yönelik hizmet eden daha hoşgörülü ve gelişimsel bir faktör olarak görülen sekülerlikten başka bir şey değildir. Kutsal kitaplar olan Kuran ve İncil’e ek olarak, Renklerden Mor ve Geniş, Geniş Bir Deniz romanlarından eleştirel analizlerle birlikte ünlü ve başarılı modern kadın aktivistlerin alıntıları da dinin, kadınları “efeminenleştiren”, ve baskılayanen önemli aygıt olduğunu ortaya koymaktadır.


Keywords


Author: Taj Bakhsh Hosseini
Number of pages: 485-493
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38897
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.