E-ISSN:2342-0251

Yabancı Dil Eğitiminde BİT Araçlarının Etkili Kullanımı: ICT-REV Projesinden Yansımalar


Teknolojideki hızlı gelişmeler doğrultusunda yabancı dil öğrenim ve öğretim sürecinde teknoloji kullanımı son yıllarda gittikçe yaygınlaşmaktadır. Yabancı dil eğitimcileri, teknolojik gelişmeleri sınıf ortamına aktarma yollarını aramakta ve ‘dijital yerli’ olarak tanımlanan günümüz öğrencilerinin dikkatlerini çekmeye çalışmaktadırlar. Öte yandan, yabancı dil eğitimine destek amaçlı kullanılan BİT araçları ve kaynaklarındaki bu hızlı gelişmeler hem çok iyi fırsatlar hem de bir dizi problemler ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, bazı öğretmenler teknolojik gelişmeleri yakından takip edip teknolojiyi sınıflarına mümkün olduğunca dâhil etmeye çalışırken bazıları bunu yapabilecek yetenekte olmadığını düşünüp teknolojiden uzak durmaktadır. Bu da bazı öğrencilerin yabancı dil öğrenim sürecinde teknolojinin sağladığı fırsatlardan mahrum kalmasına, bazılarının ise amaca tam olarak hizmet etmeyen BİT araçlarıyla zaman kaybetmelerine yol açmaktadır. Aslında ne teknolojinin kölesi haline gelmek ne de teknolojiyi sınıflardan uzak tutmak önerilmektedir. Önemli olan dil becerilerinin öğretiminde zengin bir kaynak sunan ve söz konusu becerilerin öğretiminin doğasını değiştirdiği tartışılan teknolojiyi kararınca ve etkili kullanabilmektir. Yani hangi teknolojik araçların hangi dil becerisine yönelik olduğunu ve bu araçların hangi dil öğrenim teorisini desteklediğini bilmek, öğretmenlerin işini kolaylaştıracak ve teknolojiyi amaca uygun daha nitelikli şekilde kullanabileceklerdir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak mevcut çalışma, teknolojiyi dil öğrenim ve öğretim sürecinde etkili kullanılmasının yollarını tartışmakta ve Avrupa Modern Diller Merkez (ECML) ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen ‘Dil Öğrenimi ve Öğretiminin Desteklenmesinde BİT Kullanımı’ (ICT-REV) projesinden bazı fikir ve ürünleri sunmayı amaçlamaktadır. ICT-REV projesi, yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde mevcut BİT araçlarının kullanım potansiyelini öğrenci ihtiyaçları ve doğru pedagojik yaklaşımlar doğrultusunda artırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada ayrıca okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisi ve bu becerilere ait alt becerilerin BİT araçlarıyla nasıl ilişkilendirilmesi gerektiği konusunda bazı önerilerde de bulunulmuştur.


Keywords


teknoloji, BİT, teknoloji entegrasyonu, yabancı dil öğretimi, BİT araçları

Author: Emrah EKMEKÇİ
Number of pages: 391-402
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39571
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.