E-ISSN:2342-0251

Edebiyatta Estetik Değerler ve Yeni Türk Edebiyatında Estetik Algısının Değişimi


Bu makalenin amacı; edebiyatın estetikle olan ilişkisini ve Yeni Türk Edebiyatındaki estetik algının değişimini ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmada estetik değerler güzel, hakikat, hoş, yararlı, yüce ve ilişkileri üzerinde durulmuştur. Edebi bir metin okunurken, dinlenirken “Metinde hangi estetik değerler nasıl dikkate alınmalıdır?” sorusunun cevabı aranmıştır. Estetik değerlere farklı yaklaşımlar incelenmiş bir edebi metne hangi açılardan bakılması gerektiği derlemelerle ortaya konulmuştur. Güzele ve iyiye yönlenebilme, estetik bir bakış açısına sahip olmak, düşünürlerin bakış açısı ile ele alınmıştır. Estetik değerlerle, güzelle, iyi olanla edebi bir metnin örtüşmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Estetik ve estetik değerler çağlar boyunca sanatla ilişkili olduğu için önce sanat faaliyetine açıklık getirilmiş sonrasında estetik konusu irdelenmiştir. Sanat ve estetiğin birbiri ile olan ilişkisi anlatıldıktan sonra sanat ve estetik ayrı ayrı anlatılmış, estetik değerler üzerinde çalışma ağırlık kazanmıştır. Son bölümde edebiyatımızda meydana gelen estetik algı değişimi yazılan nazariyat kitapları ışığında verilmiştir. Edebiyatımızda estetik algı değişimi Tal’im-i Edebiyat, Istılahat-ı Edebiyye, Nazariyyat-ı Edebiyye, Edebiyat ve Nazariyyat-ı Edebiyye kitapları açısından irdelenmiştir. Sanat, estetik ve estetik değerlerin geçmişten günümüze kadar yapılan tanımları üzerinde durulmuştur. Estetik değerler hakkında bilgiler, özellikle güzelin tarifi üzerine fikirler, ünlü filozofların bu alanla ilgili çalışmaları ile birlikte verilmiştir. Estetiğin temel kavramları olan güzel, doğru (hakikat), fayda, yüce, iyi, gibi kavramların açıklaması yapılmıştır.


Keywords


Edebiyat, Estetik, Estetik Değerler, Nazariyyat, üslup

Author: Nuray KARAKAYA - Alparslan DEMİRBİLEK
Number of pages: 9-27
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39972
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.