E-ISSN:2342-0251
32x32

Lokman TANRIKULU -Gamze TÜRKCÜ KOCATAŞ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA MOTİVASYON ÇALIŞMALARI ALANYAZIN TARAMASI, 99-110
Motivation Studies in Literature in the Field of Teaching Turkish as a Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48828
Abstract | Full text

32x32

Lokman TANRIKULU -Bilal ÜSTÜN ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMA NEDENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA, 104-114
A Qualitative Study on The Reasons of Teaching German for Graduate Students
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47061
Abstract | Full text

32x32

Lokman TANRIKULU -Zeynep SÖMEK ERKEN YAŞTA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLERİN YERİ, 187-200
The Use of Cartoons in Turkish Language Teaching as a Foreign Language at Early Age
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45345
Abstract | Full text

32x32

Lokman TANRIKULU -Elisahan AKBAL Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan İzmir Yabancılar İçin Türkçe Alıştırma Kitabı A1 Düzeyi Etkinliklerinin Dil Becerilerine Göre Dağılımının İncelenmesi, 404-412
AAN ANALYSIS OF A1 LEVEL ACTIVITIES FOUND IN IZMIR TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE WORKBOOK IN TERMS OF THE DISTRIBUTION OF LANGUAGE SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.41823
Abstract | Full text

32x32

Lokman TANRIKULU -Hilal Çifçi Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinde Üretici Dil Becerilerinin Yerinin İncelenmesi, 232-245
THE ANALYSIS OF PRODUCTIVE SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39870
Abstract | Full text

32x32

Lokman TANRIKULU -Tuğba İŞLER Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS): PICTES Örneği, 180-189
TURKISH PROFICIENCY EXAM IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TYS) : PICTES SAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36979
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.