ŞİMŞEK AYDINLIĞINDA ŞİİRİN ALGISI

Author:

Year-Number: 2014-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Edebiyatı / Şiir
Number of pages: 239-245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatsal çalışmalar insanlığın tarihi kadar eski bir uğraştır. Hayatı ve hayatın içinde insanın kendini anlama ve anlamlandırma çabası insanın vaz geçemediği bir konudur. Hayat devam ettikçe de bu çaba sürecektir. Sözün etkileyici yönü şiiri bu çalışmalar içerisinde farklı bir yere koymaktadır. Şiir; şairler ve edebiyatçılar tarafından değişik tanımları yapılmış edebi türdür. Edebiyat tarihi boyunca yazılan poetikalar şiirin tanımını yapmış ve özelliklerini açıklamıştır. Yapılan birçok çalışmaya rağmen şiirin üzerindeki gizem tamamen kaldırılamamıştır. Günümüze kadar da şiiri tanımlama gayreti devam etmiştir. Çalışmamızda incelen şiirler yoluyla şair ve şiir tanımları ortaya çıkarılmaya çalışılmış, bugüne kadar yapılan tanımlamalara katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Şairlerimizin direk değil de şiirlerinde dolaylı olarak yaptıkları şiir ve şair tanımlarının daha kalıcı olacağı öngörülmüştür. Şiirler okundukça eserlerde var olan tanımlar yeniden okuyucunun karşısına çıkacaktır. İmge, özellikle şiirde söylenmek isteneni benzerlik ve çağrışım yoluyla anlatmak için ortaya çıkarılan öğelerdir. Birçok çalışma imgenin çağrıştırdığı anlamı bulmaya yöneliktir fakat bütünüyle imgelerin çözüleceği anlamına da gelmez. Şairlerin zihninde her imgenin kendine özel anlamı saklı kalmaktadır. Şiirin gizemliliğinin bir yönü de her imgenin bütünüyle kavranamamasıdır. Çalışmada şair Tacettin Şimşek’in şiirlerinde ortaya çıkan imgeler, şiirin ve şairin yeni tanımlarına ulaşmak için tespit edilmiştir. Aynı zamanda ulaşılan imgeler bir paragrafta bütünlük halinde sunulmuştur. Şair ve şiir adına elde ettiğimiz yeni tanımlar bizlere yeni bakış açıları kazandıracak niteliktedir.

Keywords

Abstract

Artistic work is an endeavour as old as mankind. Understanding and making sense of life and man himself throughout his life is an indispensable subject. This effort will continue through the life. The impressiv easpect of word puts poetry in a different place among artistic works. Poetry is a genre various definitions of which were done by poets and men of letters. Poetics written throughout the history of literature have made definitions of poetry and described the properties of it. Despite many studies, the mistery over poetry could not be completely removed. Up to now, efforts to identify poetry have been present. In this work we tried to bring out definitions of poet and poetry and contribute to the definitions made so far through the poems we examined. It was anticipated that the definitions of poets and poetry would be more permanent if not directly done but indirectly given in their poems. Definitions that exist in works will reappear to the reader. Imagesareitems put forwardtoexpressthedesirednotionbysimilaritiesandassociations. Many studies haveaimedto find theconnotations ofthe image which does not necessarily mean thatallimageswill be resolved. Special meaning of each image remains hidden in poet’s mind. One aspect of poetry’s mysteriousness is that every image cannot be gripped entirely. In this study, images in TacettinSimsek’s poems were identified to reach new definitions of poetry and poet. Also the images reached were presented bodily in a paragraph. The new definitions of poetry and poet achieved have the quality to bring new perspectives to us.

Keywords