Editör

Dr. Ömer Tuğrul KARA

Editör Yardımcısı

Dr. Mary Beth SCHAEFER

Son sayıya ait makaleler

Creative Commons Lisansı
International Journal of Language Academy Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.