DİVÂNÜ LÛGATİ'T-TÜRK’TE TAKLİT KELİMELER

Author:

Year-Number: 2014-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : EĞİTİM
abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts
Number of pages: 179-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın konuşma yeteneği onun duygularını, düşüncelerini, isteklerini bütün incelikleriyle dışa vurmasına yaşamını sürdürmesine kaynaklık eder. Birey ana dili ile toplumsal kuralları kavrar, çevresi ile ilişki kurar. Dış dünyadaki sesler, görüntüler ve nesnelere dair bir durumu daha iyi anlatabilmek için bir benzetmeye başvurur. Bu durum da anlatımı güçlendirir. Bu taklit seslerde açıkça görülebilir. Taklit sesler doğa seslerinin taklidi sonucu ortaya çıkan seslerdir. Bu kelimeler çocukluktan itibaren dil kullanımında sıklıkla görülür. Günümüz dil öğretimi anlayışında yer alan bazı temel ölçüler esas alındığında Kaşgarlı Mahmud’un modern anlamda dil öğretimini yüzyıllar öncesinde, taklit sesleri de kullanarak başarıyla gerçekleştirdiği söylenebilir. Dil öğretiminin aslında bir kültür öğretimi olduğu gerçeği, çocuğun kendi dilinden yola çıkılması (sadelik, günlük hayata ilişkin örnekler), örneklerden hareket ederek öğretim, metinlerin öneminin farkında olma(atasözleri, şiirler), sıklıkla tekrara başvurma, Kaşgarlı Mahmud’un eserinde sayılabilecek bazı ilkelerdir. Bu çalışma doküman incelemesine dayalı olarak yapılmış; Türk tarihinde Türkçe öğretimine bakıldığı zaman bu alanda değerli bir eser olan Divânü Lûgati't-Türk, dil öğretiminde taklit seslerin kullanımı bağlamında incelenmiştir.

Keywords

Abstract

For all humanbeings the ability of talking is the source for expressing emotions, thoughts, wishes in all detail & language is – one of the mast important assistant for the life.Human learns the social rules by the way of his native language & has relationships with others.It is no doubt that using similarities in order to talk about a situation about an object, an image or a voice in nature makes the expression stronger. It is clearly seen in echo voices.Echo voices occur by the help of imitating the natural voices These words begin with the early childhood.Depending on some fundamentals of modern language Teaching it is significant that centuries Kaşgarlı Mahmud applied Modern LanguageTeaching Metheds by the use of echo voices succesfully.The truth that language Teaching is actually a culture Teaching is clearly seen in the work of Kaşgarlı Mahmud.There are some fundamentals seen in the work of Kaşgarlı Mahmud.The use of the Child's own language (purity) the use of daily language, recognizing the importance of texts, teaching that depends on examples (proverbs & poems) are examples of these fundamentals.Depending on some researches on documents about turkish language teaching in turkish history, in this research Divan-ı Lugatit Turk which is the first work in this field is examined for echo voices in language Teaching.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords