YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ARAÇ OLARAK ÇEVİRİ

Author:

Year-Number: 2014-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : DİL EĞİTİMİ
Number of pages: 55-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil öğretimindeki en önemli nokta, dinleme, konuşma, okuma, yazma olarak kabul edilen dört temel becerinin etkili iletişim kurmak için geliştirilmesidir. Öğretmenler, son yıllarda yabancı dil derslerinde çeviriyi araç olarak kullanmaktan kaçınmaktadır. Bunun sebebi ise çevirinin şimdiye kadar başlı başına eski bir dil öğretim yöntemi olan Dilbilgisi-Çeviri yöntemi ile karıştırılmış olmasıdır. Oysa bu çalışmada sözü edilen çeviri, yabancı dil derslerinde araç olarak kullanılması öngörülen ve etkinlik olarak kastettiğimiz çeviri etkinliğidir.Yabancı dil öğrenme sürecinde çeviri kaçınılmazdır. Öğrenci ister istemez çeviriye başvurmaktadır. Çeviri, yabancı dil derslerine entegre edildiğinde bir taraftan öğrenciye birçok anlamda katkı sağlarken diğer taraftan üretici bir etkinlik olması yönüyle öğrenci- öğretmen etkileşimine de olumlu yansımaktadır. Çeviri, araç olarak kullanıldığında, öğrencide dil bilinci oluşturmakta, öğrencinin iki dilin benzerlikleri ve farklılıklarını anlamasını sağlamakta, kelime dağarcığını geliştirmektedir. Bunun yanı sıra çeviri, öğrenilenlerin değerlendirilmesine de olanak sağlamaktadır. Çalışmamız giriş, konuya ilişkin bilimsel açıklamaların yapıldığı ve örneklemlerin verildiği analiz ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.Dil öğretimindeki en önemli nokta, dinleme, konuşma, okuma, yazma olarak kabul edilen dört temel becerinin etkili iletişim kurmak için geliştirilmesidir. Öğretmenler, son yıllarda yabancı dil derslerinde çeviriyi araç olarak kullanmaktan kaçınmaktadır. Bunun sebebi ise çevirinin şimdiye kadar başlı başına eski bir dil öğretim yöntemi olan Dil Bilgisi-Çeviri yöntemi ile karıştırılmış olmasıdır. Oysa bu çalışmada sözü edilen çeviri, yabancı dil derslerinde araç olarak kullanılması öngörülen ve etkinlik olarak kastettiğimiz çeviri etkinliğidir. Yabancı dil öğrenme sürecinde çeviri kaçınılmazdır. Öğrenci ister istemez çeviriye başvurmaktadır. Çeviri, yabancı dil derslerine entegre edildiğinde bir taraftan öğrenciye birçok anlamda katkı sağlarken diğer taraftan üretici bir etkinlik olması yönüyle öğrenci-öğretmen etkileşimine de olumlu yansımaktadır. Çeviri, araç olarak kullanıldığında, öğrencide dil bilinci oluşturmakta, öğrencinin iki dilin benzerlikleri ve farklılıklarını anlamasını sağlamakta, kelime dağarcığını geliştirmektedir. Bunun yanı sıra çeviri, öğrenilenlerin değerlendirilmesine de olanak sağlamaktadır. Çalışmamızda çeviri etkinliğinin, dil öğretiminde hedeflenen dinleme, konuşma, okuma, yazma biçimindeki dört temel becerinin arasındaki yerini belirttikten sonra çeviri işleminin derse nasıl entegre edileceğini göstermeyi amaçladık. Bunun için öncelikle çevirinin yabancı dil öğretiminde araç olarak kullanılmasının önemini vurguladık. Sonraki aşamada, kalıcı öğrenme için öğrencinin zihnini harekete geçirmesi gerektiğini savunan Yapılandırmacı Yaklaşım’dan söz ettik ve bu bağlamda ders kitabından aldığımız örneklerle çeviri etkinliğinin nasıl uygulanacağını göstermeye çalıştık.

Keywords

Abstract

The most important point in language teaching is develeopment of the four major skills, which are listening, speaking, reading and writing for effective communication. Recently, the teachers are avoding the use of translation. This is due to translation being confused with the Grammar Translation Method. However, the translation that we discuss here in refers to the translation actvity, which is foreseen to be used as an activitiy and a tool in foreign language lessons. Translation is unavoidable in the foreign language process. Integration of translation into foreign language lessons provides numerous contributions to the student in addition to having positive reflections on the teacher-student interaction. Use of translation provides language awareness and helps improvement of the vocabulary. Moreover, translation provides the opportunity for evaluation of what is learnt also. In this study, after pointing out the significance of the translation among the four major language skills we aimed to indicate how the translation can be integrated into classrooms. For this aim, at first we emphasized the importance of using the translation as an instrument in language teaching process. In the next step, we mentioned the constructivist approach which claims that the students need to stimulate their mind for a permanent learning. In this sense, we tried to show how to practice the translation with the examples taken from the students’ book.Translation is unavoidable in the foreign language process. The student resorts to translation unavoidably. Integration of translation into foreign language lessons provides numerous contributions to the student in addition to having positive reflections on the teacher- student interaction. Use of translation as a tool establishes language awareness in the students, provides for understanding of similarities and differences between the two languages and helps improvement of the vocabulary. Moreover, translation provides the opportunity for evaluation of what is learnt also. Our study consist of three sections, namely the introduction section, the analysis section in which scientific axplanations and samples are given, ans the conclusion section.In this study, after pointing out the significance of the translation among the four major language skills that are listening, speaking, reading and writing which are the objectives in foreign language teaching, we aimed to indicate how the translation can be integrated into classrooms. For this aim, at first we emphasized the importance of using the translation as an instrument in language teaching process. In the next step, we mentioned the constructivist approach which claims that the students need to stimulate their mind for a permanent learning. In this sense, we tried to show how to practice the translation with the examples taken from the students’ book.

Keywords