DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE PARÇADAN BÜTÜNE VE BÜTÜNDEN PARÇAYA İŞLEMLER

Author:

Year-Number: 2014-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Dinleme
abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts
Number of pages: 127-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dinleme, dil öğretimi alanında temel bir beceri olarak değerlendirilmektedir. Dinleme becerisinin geliştirilmesi anadil, ikinci ve yabancı dil öğretimi alanlarına göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple dinleme becerisine yönelik çalışmalardaki terimler de alanlara göre farklılaşabilmektedir. Parçadan bütüne ve bütünden parçaya işlemler, ikinci dil öğretimi alanında yapılan dinleme çalışmalarına konu olan terimlerdir. Son dönemde oldukça ilgi gösterilen ikinci dil olarak Türkçe öğretimi alanında henüz bu terimler gündeme gelmemiştir. Aslında ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde anadil olarak Türkçe öğretiminde olduğu gibi dinleme becerisi pek çalışılmamakta ve dinleme becerisine yönelik çalışmalar sınırlı kalmaktadır. Bu sebeple, ikinci dil olarak Türkçe öğretimi alanında bu terimlerin gündeme gelmesi ve gelecek tartışmalara konu olması için dinleme becerisinin öğretiminde parçadan bütüne ve bütünden parçaya işlemlerin ele alınması önemli bir durum olarak görülmektedir. Bu çalışmada, alandaki kuramsal boşluğun giderilmesi ve alana yeni terimlerin kazandırılması amacıyla ikinci dil olarak Türkçe dinleme becerisinin geliştirilmesinde parçadan bütüne ve bütünden parçaya işlemler ana hatlarıyla ele alınmış ve kuramsal bilgi verilmiştir. Parçadan bütüne ve bütünden parçaya işlemlere yönelik örnekler verilerek konunun somutlaştırılması amaçlanmıştır. Gelecek çalışmalarda, ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde parçadan bütüne ve bütünden parçaya işlemlerin detaylı olarak ele alınması önerilmekte ve uygulamalı çalışmaların yapılmasının alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Listening is seen as the one of basic skills in the discipline of language teaching. Developing listening skill is different from fields of teaching mother language, second language and foreign language. For this reason, terms towards listening skill can be changed. Terms of bottom up and top-down processing are the subject of studies related with teaching listening in second language learning. These terms has not been added to agenda of the field of teaching Turkish as a second language which is popular in the last period yet. In fact, the listening skill in teaching Turkish as a second language as teaching it as a first language has been rarely studied, and studies related this skill remained limited. For this reason, some terms such as bottom up and top-down processing have to be added to agenda of teaching Turkish as a second language, and they have to be subject to further debates. In this study, bottom up and top-down processing in teaching Turkish as a second language was outlined, and a theoretical overview was given with the purpose of filling gaps in the literature of teaching Turkish as a second language, and introducing new terms.

Keywords