abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts" />

FRANSIZCA ÖĞRENİMİNDE ÖĞRENCİLERİN SIKÇA YAPTIĞI YAZIM HATALARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Year-Number: 2014-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitbilim- Yabancı dil öğretimi
abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts
Number of pages: 137-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde yabancı dil bilmek, yetenek veya kişisel isteklerden çok adeta gereksinim haline dönüşmüştür. Ancak yabancı dil öğrenme süreci oldukça çaba ve emek isteyen bir dönemdir ve bu anlamda da öğrencilerin yaptıkları yanlışlar da öğrenmenin doğal bir sürecidir. Yanlış kavramı uzun yıllar olumsuz bir durum olarak değerlendirilmiştir. Özellikle günümüzde bu süreçte yapılan yanlışların, öğrencilerin yanlışlara karşı farkındalığını arttırdığı ve doğruları öğrenmesinde yarar sağladığı belirtilmekte ve son derece olağan bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, öncelikle Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin sıklıkla yaptığı yazım yanlışlarını ve bu yanlışların nedenlerini belirlemek, daha sonra ise bu yanlışları en aza indirgeyebilmek için çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma, Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Hazırlık Birimi’nde öğrenim gören öğrencilerden 30’u ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, yanlış kavramının öğrenciler tarafından nasıl değerlendirildiğini anlamak için nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve öğrencilere yönelik hazırlanmış açık uçlu 3 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ardından, öğrencilerin verdikleri yanıtlardan yola çıkılarak, en sık yapılan yanlışlar ve nedenleri belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin sıklıkla yaptığı yanlışlar genel olarak kelime bilgisi ve dilbilgisi kuralları olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Son olarak ise, Fransızca öğreniminde sıkça yapılan yanlışlara yönelik hem öğretmenler hem de öğrenciler için çözüm önerileri sunulmuştur.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts
abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords

Abstract

Today, knowing a foreign language has become almost requirement going beyond the ability or personal requests. However, the process of learning a foreign language is a period of very labor-intensive effort and in this sense, the errors made by students is a natural process of learning. Although the point of view towards the concept of error has been accepted many years as a negative situation and evaluated in this aspect. Particularly today, it is stated that the errors made in this process increases awareness of students about the errors and they benefit from their errors to learn correct form, at the same time making errors is accepted as an extremely common situation. The aim of this study is firstly identifying the errors made by students who learn French as a second foreign language and their causes and then proposing the solutions to minimize these problems. Our research was carried out with 30 students who studied in French Preparatory Classes of School of Foreign Languages at Marmara University. Qualitative research method was used in our research and a questionnaire consisting of three open-ended questions was applied to students to understand how the students evaluate the error concept. After that, the frequent errors and their causes were identified based on the answers of students. According to the findings, the most common errors that's done by the students can be grouped under two headings such as learning vocabulary knowledge and grammar rules. Lastly, solution suggestions were made for both students and teachers.

Keywords