HATA DÖNÜTÜNÜN İKİNCİ DİL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI METİNLERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
Number of pages: 70-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada yazma derslerinde öğretmenin kodlar kullanarak verdiği kapsamlı hata dönütünün üç öğrencinin yazılı metinlerindeki etkileri araştırılmaktadır. Çalışmanın diğer bir amacı ise, öğrencilere yazdıkları her metinle ilgili hatalarının kayıtlarını tutturarak bunun onların en sık yaptıkları hatalar konusundaki farkındalıklarını arttırıp daha doğru yazmalarına yardımcı olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, katılımcıların öğrenme günlükleri ve araştırmacıyla çalışma sonunda yaptıkları görüşmelerin verileri kullanılarak bu öğrencilerin yaşadıkları deneyimlerin ayrıntılı olarak incelenmesi ve hata dönütü konusundaki görüşlerinin belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Analiz sonuçları, öğrencilerin verilen hata dönütünü neredeyse her zaman dikkate aldığını ve verilen hata dönütünü kullanarak yeni taslaklarında çoğunlukla (% 82.46) doğru değişiklikler yaptığını göstermiştir. Bu sonuç verilen hata dönütünün öğrencilerin yeni taslaklarında hatalarını düzeltmeleri konusunda genelde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin yazdıkları ilk ve son kompozisyonlar karşılaştırıldığında, ilk kompozisyonlarında cümle yapısı, sıfatların formu, kelimelerin formu, büyük/küçük harf kullanma ve noktalama konularında hata yapan katılımcıların son kompozisyonlarında bu hatalarının sayılarının azaldığı, sayısal değişiklik (tekil/çoğul, sayılabilir/sayılamaz isimler) konularında ise üç katılımcının da son kompozisyonlarında hatalarının arttığı görülmüştür. Diğer hata türleri incelendiğinde katılımcılar arasında zaman içindeki gelişme konusunda bireysel farklılıklar olduğu bulunmuştur. Öğrenme günlükleri ve görüşme verilerinin analizi sonucunda katılımcıların uygulanan hata dönütü yönteminden genel olarak memnun oldukları ve bu sürecin genel görüş ve beklentileriyle uyumlu olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar sık yaptıkları hataların farkına vardıklarını ve bu yöntemin öğrenmelerine katkıda bulunduğuna inandıklarını belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

In the current study, the effects of comprehensive coded indirect corrective feedback (CCICF) on three learners’ written productions are investigated. Another aim of the study is to find out whether recording their errors help the participants to become better acquainted with their frequent error types and to make fewer errors. Furthermore, by using the data from the learning diaries and interviews, we aim to explore the participants’ feedback about the process they have gone through during the study and their general views about corrective feedback (CF). Results indicated that the participants almost always acted on CCICF and made successful revisions in a large majority of cases (82.46 %), which indicated that, in general terms, it had a positive impact on the revisions of errors. The comparison of the first and the last essays showed that the participant/s who had made sentence structure, adjective form, word form, capitalization and punctuation errors in their first essay/s reduced the number of errors related to these error categories/types in their last compositions. However, for the three participants, there was an increase in the number of numeric shift errors. Regarding the other categories, there was individual variation in the amount of improvement over time. The analysis of the learning diary and interview data revealed that they were satisfied with the CF practices in the study and the practices matched their perceptions about effective CF strategies. They believed they gained awareness of their frequent errors and the CF practices contributed to their learning.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics