ÖDEV TEKRARLARININ TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMASINDAKİ AKICILIK DOĞRULUK VE KOMPLEKSLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Number of pages: 95-109
Year-Number: 2014-3

Abstract

İkinci dil edimini üzerinde yapılan son araştırmada en önemli nokta, format üzerindeki dikkat düzeyimin dil ediminin kazanılması için bir koşul olmasıdır. (Radwan, 2005, p.70). Bu süreç ödev dizaynı(Fotos & Ellis, 1991), ödev öncesi (Doughty, 1991) ve ödev sonrası (Willis, 1996). aktiviteleri doğrultuları uygulanabilir. Bu çalışma dilin kullanımında ikinci dil bilgisinin dil öğrenenler tarafından kullanılabilme yetisini araştırmayı amaçlamaktadır. . Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan altmış yabancı dil öğrencisi (baylar ve bayanlar) ile birlikte yürütülmüştür. Konu tekrarı öğrencilerin akıcılık, doğruluk ve güçlük düzeyleri üzerine olan etkilerini ölçmek için katılımcılarin performansları aralıklarla ikişer kez kaydedildi ve puanlandırıldı. Çalışmanın bulguları ödev tekrar akıcı ve doğru gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate the learners’ ability in using their L2 knowledge in production. We investigated if there is a native like production when the need to focus on meaning has been decreased through task repetition, thus learners are free to attend to form, not from input which they receive but from their own internal system. Thus, the main concern of this research was to explore the impacts of task repetition on accuracy, fluency and complexity of EFL learners’ oral production. We tried to investigate if learners were more accurate, more fluent or more complex as we repeated the same tasks for the second time after one week. This study was conducted with 60 EFL students (males and females) who were ELT students and medicine students at Ataturk University .To examine the effects of task repetition on fluency, accuracy, and complexity of learners, participants’ performances on the first attempt and second attempt of the same task were recorded and scored. In order to answer research questions the data were submitted to statistical analysis including paired t-test. The results of t-test indicate that task repetition has a significant impact on the development of learners’ oral production in terms of fluency and accuracy.

abortion clinics in ny read anti abortion facts

Keywords