abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts" />

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKRO-ÖĞRETİMLERDE DİL DÜZEYİ FARKINDALIĞI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu :
Number of pages: 30-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

This case study was designed to increase the language level adjustment awareness of the teacher trainees who were microteaching English as a foreign language in methodology courses conducted in ELT (English Language Teaching) departments. Although there is a predetermined language level during any microteaching, there may be unintended mismatch between the levels of teacher talk and class interlanguage. If such an inequality occurs and persists in a class, the teacher and the students may experience communication problems in the interactive setting of the classroom. In this respect, methodology courses should direct pre-service teachers to pay utmost attention to this subject and offer training. This case study displays a research on microteachings where ELT trainees act as students who are learning Russian, and Russian language trainees act as teachers and perform microteachings. They teach beginners level daily Russian in twenty-five minute sessions. ELT department teacher trainees who are the subject group try to learn Russian and observe the language level adjustment performed by the Russian language teacher trainees. Shortly, this study focuses on the reflections of the interaction between two teacher trainee groups. According to the data gathered in this case study, the level of teacher talk performed by teacher trainees in microteachings must be among the important methodological aspects to be focused on during teacher training. In the preparation, presentation, and assessment stages of microteachings the minor and major factors affecting the adjustment of teacher talk must be handled in an applied manner as well as theoretical.

Keywords

Abstract

Burada sunulan durum çalışması yabancı dil olarak İngilizce öğretecek öğretmen adaylarının yöntembilim derslerinde gerçekleştirdikleri mikro-öğretimlerde İngilizce seviyelerinin sınıf aradiline uygunluğu konusunda duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, az tartışılan ve kritik bir konu olan öğretmenin kullandığı yabancı dile bu açıdan yansımalı bir yaklaşım getirmektedir. Çalışmada iki adet anket yer almaktadır. Bunlar yirmi-beş dakika süren başlangıç düzeyi mikro-öğretimlerde İngilizce öğretmen adayları Rusça öğrenirken öğretmen dilinin sınıf aradil seviyesine göre ayarlanmasında ortaya çıkan problemleri ve performansı etkileyen faktörleri belirlemek için tasarlanmıştır. Başlangıç seviyesindeki Rusça dersleri yabancı dil öğretim yöntemlerini öğrenen Rus dili öğrencileri tarafından verilmektedir. İngilizce öğretmenliği bölümlerinde yürütülen çeşitli yöntembilim derslerinde yapılan mikro-öğretimlerde önceden belirlenen bir aradil seviyesi olduğu halde öğretmenin konuştuğu İngilizce ve sınıfta öğrenci rolü üstlenen diğer öğretmen adaylarının kullandıkları İngilizce arasında yapay bir düzey farkı vardır. Bu tür bir ortamda bile düzey uyuşmazlıkları çokça yaşanabilir. Böyle bir uyumsuzluk gerçek sınıfta olduğunda öğretmen ve öğrenciler sınıf ortamı içerisinde iletişim sorunları yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, yansımalı biçimde öğretmen adaylarının İngilizce öğretimi mikro–deneyimlerinde sınıf aradiline göre kullandıkları dil düzeyini ayarlama alıştırmalarına gereksinimleri vardır. Ayrıca bu sonuçlara göre, kavramsal olarak dil düzeyi ayarlama olgusu dilbilimsel olan ve olmayan diğer etkenler açısından irdelenmelidir. Mikro-öğretim etkinliklerinin planlama, sunum ve değerlendirme sürecinde bu konu kesinlikle çok boyutlu olarak ve yaparak öğrenme yolu ile ele alınmalıdır.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics