abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts" />

SINIF YÖNETIMI İÇİN BIR ANAHTAR: YANSITICI DÜŞÜNME

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu :
Number of pages: 165-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mesleğe yeni başlamış öğretmenlerden alınan geribildirim, salt teorik bilginin yüzeysel ve zaman zaman sınıf gerçeğinden uzak olduğu yönünde kanıtlar sunmaktadır. Bu bilgi ışığında, bu çalışma, dil öğretmeni yetiştirme programları ile gerçek sınıf uygulamaları arasında fark olabileceğini ve bu boşluğun yapılandırmacı yaklaşımlarla kapatılabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, mesleki deneyimleri bir-beş yıl arasında değişen, bir başka deyişle, sınıf ortamını tanıyan elli İngilizce öğretmeni ile (bu öğretmenlerden yirmisi araştırmanın daha kapsamlı aşamasına katılmıştır) yürütülmüştür. Çalışma, az deneyimli öğretmenlerin zaman zaman sınıf yönetimi sorunları yaşadıklarını ortaya koymuştur. Sınıf yönetimi becerisinin nasıl geliştireceğini gösteren kitaplar öğretmenlere bir dereceye kadar yardımcı olabilmekte, ancak her bir sınıf ortamının eşsiz ve kendine has olması nedeni ile teorik bilgi bağlam dışı kalabilmektedir. Bu koşullar altında, öğretmenlerin sınıfta ortaya çıkan sorunlarla baş etmeleri için ‘yansıtıcı düşünme’ gibi yapılandırıcı yaklaşımlara gereksinimi vardır.

Keywords

Abstract

Voices of the novice teachers serve as the evidence that pure theoretical knowledge remains somewhere at the very top, superficial, and it does not always go hand in hand with the reality in the classroom. In the light of this information, this study aims to throw light upon the fact that there might be occasional gaps between the curricula of Language Teacher Education (LTE) programs, and real classroom applications, which can be abridged through constructivist approaches. The participants in this research are fifty novice teachers (twenty took part in further research) currently employed at schools. The majority of the teachers have been engaged in the profession for at least one year, the experience ranging from one to five years; in other words, they are already familiar with the conditions of classroom settings. The study indicates that these teachers sometimes encounter classroom management problems. The books that show how classroom management strategies can be improved may help the teacher to a certain extent; however, in some cases theory remains de-contextualized, for each classroom environment displays a unique feature. Under the circumstances, the teachers should be equipped with some constructivist approaches such as ‘reflection’ to cope with the problems arising in the classroom.

Keywords


 • Argyris, C. & Schön, D. (1974). Theory into practice. San Francisco: Jossey-Bass.

 • Chaudron, C. (1988). Second language classrooms. Cambridge University Press.

 • Evertson, C. M., Sanford, J. P., & Emmer, E. T. (1984). Classroom management for secondary teachers. Ally and Bacon Fifth Edition.

 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education (5th edition). New York: McGraw Hill.

 • Gower, R. & Walters, S. (1983). Teaching practice handbook. Heinemann Educational Books Ltd.

 • Loughran, J. & Russell, T. (1996). Teaching about teaching. Routledge.

 • Nunan, D. (1999). Second language teaching & learning. Heinle&Heinle Publishers.

 • Roberts, J (1998). Language teacher education. Eatsbourne: Anthony Rowe Ltd.

 • Schön, D. (1983). The reflective practitioner: How professional think in action. London: Temple Smith.

 • Strauss, A. L. & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. SAGE Publications.

 • Widdowson, H.G. (1990). Aspects of language teaching. Oxford University Press.

 • Zeichner, K. M. (1983). Alternative paradigms of teacher education. Journal of teacher education, 34 (3), 3-9.

                                                                                                    
 • Article Statistics