abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts" />

“BİLLUR KÖŞK”ÜN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-6
Number of pages: 18-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma çocuk yazını içinde önemli yeri olan masalların değerler eğitimi açısından incelenmesini içermektedir. Bu çalışmada, masal metinlerine yansıyan toplumsal değerler irdelenmektedir. İlk okuma kitaplarından itibaren çocuğun büyüme sürecinde etkisi göz ardı edilemeyen kitapların toplumsal değerlerin kazanımında da önemi büyüktür. Toplumsal değerler, hem yerel hem de evrensel boyutlarıyla bireyi sosyalleşme sürecinde olgunlaştıran unsurlar olarak karşımıza çıkar. Bu değerler sayesinde, topluma, sorunlara mantığını kullanarak çözüm üreten, bulunduğu topluma yabancılaşmayan, kentleşmenin getirdiği etkilerle ötekileşmeyen, hayallerini yitirmeyen bireyler kazandırılabilir. Bu nedenle masalların değerler eğitimini kapsayan bir kurguya sahip olması gerekir. Masal okuyan veya dinleyenler tarafından farkında olunmadan masalın ait olduğu o kültürün, dilinin, dininin, geleneklerinin ve göreneklerinin de öğrenildiği düşüncesiyle çalışmada örneklem olarak yabancı çocuk edebiyatı kaynaklarından değil de yerli kaynaklardan, ilköğretim düzeyinde okutulan Tahir Hafizoğlu’nun “Billur Köşk” adlı kitabı tercih edilmiştir. Çalışmanın amacı ise incelediğimiz masalların çocuklara kazandırmak istediğimiz ve Milli Eğitim temel kanununda vurgulanan değerler eğitimine katkıda bulunup bulunmadığı ortaya koymaktır.

abortion clinics in ny read anti abortion facts

Keywords

Abstract

This study analyzes fairy tales, which have an important role within child literature, in terms of values education. The social values reflected in tales are examined in this study. Books, starting from the first reading books, are significant not only for the development process of the child, but also for the acquisition of social values. Social values are the factors maturing individuals within the socialization process with its local and universal dimensions. By means of these values, individuals, who approach and address social problems through logic, propose solutions to social problems based on common sense and avoid isolation and marginalization as a result of urban life, can be integrated into society. For this reason, tales should have fiction that includes values education. When reading or listening to tales, without even noticing, one can learn about the culture, language, religion, tradition and customs with which the story is associated. Based on this consideration, the examples used in this study were sourced not from foreign children’s literature, but instead from a Turkish source, namely Tahir Hafizoğlu’s book entitled “Billur Köşk (Crystal Manor)”, which is read and taught in elementary schools. The purpose of this study is to analyze whether the evaluated tales contributed various values to education.

Keywords