TÜRK ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2015-7
Number of pages: 37-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür, bir grubu, kurumu ya da toplumu karakterize eden değerler, tutumlar, hedefler ve uygulamalar bütünüdür. Kültür ve dil arasındaki ilişki uzun zamandır araştırmacıların ilgi alanı içerisinde bulunmuştur ve kültür-dil ilişkisine yönelik temel kanı ikisinin iç içe geçmiş olması ve birbirlerinden ayrı düşünülememesidir. Bu alana yönelik ilgi başarılı iletişiminde hedef kültürün taşıdığı önemin bilincinde olunmasında yatmaktadır. Anadili İngilizce olanlar için içerisinde doğdukları kültüre adapte olmaları zor değildir. Türkiye bağlamında ise hedef kültürü öğrenme adına öğrencilerin çok fazla fırsatı yoktur ve dil öğrenimi esnasında hedef kültürü öğrenme göz ardı edilmektedir. Ders kitapları ve medya hedef kültürü öğrenmeye hizmet eden temel kaynaklar arasındadır; bu yüzden, İngilizce öğretmenleri olarak, müfredatta yer alsın ya da almasın, hedef kültürü öğretmek amacıyla girişimlerde bulunmalıyız. Dolayısıyla, bu çalışma, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin hedef kültüre yönelik bilinç düzeylerini üst düzeye taşımayı, böylelikle, hem İngilizce yeterlilik seviyelerini arttırmayı hem de öğrencilerde küresel barış ve birliktelik anlayışını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çalışma, 25 hazırlık sınıfı öğrencisiyle durum çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Gözlem ve yarı-yapılandırılmış görüşme veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, kültür öğreniminin dil öğrenimine entegre edilmesinin, öğrencilerde hedef kültür öğreniminin dil öğrenme sürecine olan olumlu etkisine yönelik bilinçlenmeye yol açtığını göstermiştir.

Keywords

Abstract

Culture is the accumulation of shared attitudes, values, goals, and practices that characterizes a group, institution or society. The relation between culture and language has long been of interest to researchers, and the common view regarding the relation between culture and language has been centered upon the intertwinement between them. Such an interest is due to the fact that being aware of target culture is of crucial significance for fruitful and successful communication. For native speakers it is not uneasy to adapt to their own culture, because they are surrounded by the society where features of the culture are noticeable in all aspects. Nevertheless, in Turkish context learners do not have a great deal of opportunities to become aware of target culture, rather it is underestimated and neglected in the course of teaching. Text books and the media are the main sources helping students become aware of target culture; hence as English language teachers we should take action with the intention of teaching cultural aspects of target language whether or not it is overtly stated in the curriculum. Therefore, this study aims at enabling university prep-class level students to become aware of target culture while they are intensively studying English in the preparatory classes so that they can both enhance their proficiency level in English and develop a sense of global harmony and peace. The participants of the study were 25 university prep class students. Observation and semi-structured interview were used as data collection tools. The findings of the study revealed that embedding culture teaching into language learning process raised students’ awareness of the significance of target culture alongside target language.

abortion clinics in ny read anti abortion facts

Keywords