ÇOCUKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENMELERİNDEKİ NEDENLER

Author:

Year-Number: 2015-7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İngiliz Dili Eğtiimi
abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts
Number of pages: 56-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de İngilizce dersleri 2. Sınıftan itibaren zorunlu ders kapsamında okutulmakta ve her yıl daha fazla öğrenci kreşler, anaokulları ve özel kurslarda İngilizceyi daha erken yaşta öğrenmeye başlamaktadırlar. Bu betimsel çalışma da yabancı dil olarak İngilizce öğrenmekte olan çocukların İngilizce ve diğer yabancı dilleri öğrenmelerindeki amaçları araştırmaktadır. Antalya’da özel bir kursta İngilizce öğrenmekte olan 11-12 yaşlarındaki toplam 20 öğrenciyle yüz yüze ve yapılandırılmış sorularla yapılan görüşmelerle veriler toplanmıştır. Kayıtlar daha sonar Türkçeye aktarılmış ve İngilizceye çevrilmiştir. Tercüme edilen kayıtlar daha sonra içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre çocuklar İngilizceyi daha çok dışsal motivasyonla öğrenmek istemektedir. Öğrenciler İngilizcenin dışında en çok ayrıca İspanyolcayı öğrenmek istemekte ve onu da Fransızca ve Rusça izlemektedir. Öğrencilerin öğrendikleri betimlerken ve de o dilleri öğrenme amaçlarını ya da gerekçelerini belirtirken duygusal bir dil kullandıkları görülmüştür. Çalışmanın sonuçları da her ne kadar küçük bir grup öğrenciyle çalışılmış olsa da, konusu açısından alanda ve ülkemiz bağlamındaki ilk çalışmalardan olması açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

English has become a compulsory lesson starting at the second grade in Turkey while younger learners are growingly introduced to it at earlier ages through various pre-schools, day-care programs and private courses. This descriptive study focuses on young learners’ self-reported reasons for learning English and other foreign languages. Twenty children (11-12 year-olds) who have been studying for over two years at a private language school in Antalya participated in the study through structured face-to-face interview questions. After completing the recordings, the data were transcribed and translated into English. Content analysis was used to analyze the data. Results of the study have shown that students want to learn Spanish as a foreign language after English. In addition to these languages, French and Russian were counted as the languages students wanted to learn as foreign languages. This study also found that the participants were mostly extrinsically motivated as learners. It is also noteworthy that young learners who participated in the study used an emotional language while describing the language(s) they were learning or while mentioning their reasons for studying these languages. Although the study is limited to a small group of young learners, it is important in that it is one of the first studies in the field and within the context of our country.

Keywords