SÜREÇ TEMELLİ YAZMA YAKLAŞIMININ GRUP ÇALIŞMASI TEKNİĞİYLE UYGULANABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ

Author:

Year-Number: 2015-7
Number of pages: 14-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

temelli yazma çalışmaları çerçevesinde grup çalışması ile oluşturdukları metinlerin incelenerek uygulamanın verimliliğinin belirlenmesidir. Çalışma, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği üçüncü sınıf Yazma Eğitimi dersini alan öğrencilerinden oluşan ve amaçlı-kümeleme örnekleme yöntemiyle belirlenen 4 çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Gruplara süreç temelli yazma modeli ile ilgili bilgiler verilerek yapılacak çalışmalar planlanmıştır. Süreç boyunca da yönergeler verilerek gruplara rehberlik yapılmıştır. Gruplar yönergeler doğrultusunda ürünlerini tamamlamışlardır. Grupların ortaya koyduğu ürünler metni oluşturan temel ögeler ve metinsellik ölçütlerinden ‘bağdaşıklık ve tutarlılık’ bağlamında incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin süreç temelli yazma modeli ve grup çalışmasıyla oluşturdukları metinlerin, dikkate alınan ölçütler açısından gerekli niteliklere sahip olduğu görülmüştür.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the efficiency of the application group study examining the textsthey create with the context of process-based writing in Turkish student teachers writing education coursein the faculty of education. In this study, were carried out four working groups. The working groupsdetermined by the method for sampling and clustering from the third grade students taking the course ofWriting Training in the Faculty of Education at Turkish Education Department. Information about themodel of process-based writing was given to functional groups, and future studies are planned, and givinginstructions to guide groups were made throughout the process. Groups have completed their products inaccordance with the instructions. The products that revealed of groups has been examined the basicelements of text and the criteria of textuality ‘coherence and consistency’ in the context. According to theresults, Turkish student teachers in the Faculty of Education has been shown to have requiredqualifications they have created with texts process-based model of writing and group studies considered interms of the criteria.

Keywords