E-ISSN:2342-0251

SÜREÇ TEMELLİ YAZMA YAKLAŞIMININ GRUP ÇALIŞMASI TEKNİĞİYLE UYGULANABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ


temelli yazma çalışmaları çerçevesinde grup çalışması ile oluşturdukları metinlerin incelenerek uygulamanın verimliliğinin belirlenmesidir. Çalışma, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği üçüncü sınıf Yazma Eğitimi dersini alan öğrencilerinden oluşan ve amaçlı-kümeleme örnekleme yöntemiyle belirlenen 4 çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Gruplara süreç temelli yazma modeli ile ilgili bilgiler verilerek yapılacak çalışmalar planlanmıştır. Süreç boyunca da yönergeler verilerek gruplara rehberlik yapılmıştır. Gruplar yönergeler doğrultusunda ürünlerini tamamlamışlardır. Grupların ortaya koyduğu ürünler metni oluşturan temel ögeler ve metinsellik ölçütlerinden ‘bağdaşıklık ve tutarlılık’ bağlamında incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin süreç temelli yazma modeli ve grup çalışmasıyla oluşturdukları metinlerin, dikkate alınan ölçütler açısından gerekli niteliklere sahip olduğu görülmüştür.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts


Keywords


yazma becerisi, süreçli yazma modeli, grup çalışması, metinsellik ölçütleri

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Author: Ali GÖÇER
Number of pages: 14-36
DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.234
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Atıf Sayısı: : 5
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.