OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA BİR KADIN: ŞAİR NİGÂR HANIM VE AŞK ŞİİRLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-9
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 367-373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şair Nigâr Hanım 1962 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Macar asıllı Adolf Farkas’tır. Osmanlı İmparatorluğu’na sığındıktan sonra İslâm dinini seçmiş ve adını Osman Paşa olarak değiştirmiştir. Annesinin adı Emine Rif’âti Hanım’dır. Nigâr Hanım iyi bir eğitim almıştır. Çok küçük yaştan itibaren şiir yazmıştır. Yaşarken ünlenmiş, kitapları okunmuş ve beğenilmiştir. Birçok dile çevrilen şiirleri Avrupa ve Amerika’daki dergilerde yayınlanmıştır. Fakat ne yazık ki Nigâr Hanım, öldükten sonra neredeyse unutulmuştur. Bunun en önemli nedenlerinden biri Osmanlıca yazılmış kitaplarının çeviri yazısının yapılmamış olmasıdır. Günümüz Türkçesine henüz bugünlerde çevrilen kitaplarında aşk, öne çıkan en önemli temalardandır. Şairin, Efsûs 1, Efsûs 2, Nirân ve Aks-i Sadâ adlı kitaplarındaki şiirleri bu çalışmada değerlendirilecek, şiirlerindeki aşk konusu irdelenecektir. Şairin her kitabı hayatının farklı bir dönemine işaret etmektedir. Ondört yaşından itibaren şiir yazmaya başlayan şairin bu kitaplarında yaşının ilerlemesiyle hayata bakışının nasıl değiştiğini gözlemleyebiliriz. Biz bu çalışmada öncelikle şairin 1887 yılında yayınlanan Efsûs 1 adlı kitabından “Hayâl-i Yâre Hitâb” adlı şiirini inceleyeceğiz. Daha sonra onun şiirlerinden sırasıyla 1890 yılında yayınlanan Efsûs 2 adlı kitabından Bu muydu? 1896 yılında yayınlanan Niran adlı kitabından İhsâsâtım, 1899 yılında yayımlanan Aks-i Sadâ adlı kitabından “Gecikmiş Akasya”adlı şiirlerinde aşk imgesini incelemeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

Poet Nigâr Hanım was born in İstanbul in 1862. Her father is Adolf Farkas who was of Hungarian origin. Farkas converted to Islam and named as Osman Pasha after took refugee in the Ottoman Empire. Her mother is Emine Rif’ati Hanım. Nigâr Hanım has received a good education. She has written poetry from a very young age. In her life, she became famous; her books were read and appreciated. Her poems that were translated into many languages were published in European and American journals. However, Nigâr Hanım has been almost forgotten after her death, unfortunately. One of the most important reasons of this fact is that her books in Ottoman language have not been translated. In her books that have already been translated into the modern Turkish, love is one of the most prominent and important themes. The poems in the Poet’s books named Efsûs 1, Efsûs 2, Nirân and Aks-i Sadâ, will be evaluated in this study and the love theme in her poems will be discussed. Every book reflects a certain period of the poet’s life. In the books of the Poet, who started to write poems at the age of fourteen, we can observe the change in her attitude against life as she grows older. At first, we will examine the poem named “Hayâl-i Yâre Hitâb” in the book Efsûs 1 published in 1887. Then, we will try to examine the love image in her poems, respectively “Bu muydu?” in the book Efsûs 2 published in 1890 and “İhsâsâtım” in the book Nirân published in 1896 and “Gecikmiş Akasya” in the book Aks-i Sadâ published in 1899.

Keywords


 • Altıkulaç Demirdağ, R. (2015). Giriş: Şair Nigâr Hanım ve şiirlerinde kadın. Nigâr Hanım Toplu Şiirleri. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları, 12-29.

 • Bekiroğlu, N. (2008). Şâir Nigâr Hanım güftesi garplı bestesi şarklı. İstanbul: Timaş Yayınları.

 • Es, H. F. (1945). “Tanımadığımız meşhurlar: Nigâr Hanım”, Akşam. 30 Mayıs 1945-10 Haziran 1945, (8 Tefrika).

 • Nigâr Binti Osman. (1959). Hayatımın hikâyesi. İstanbul: Ekin Basınevi.

 • Nigâr Hanım. (2015). Nigâr Hanım toplu şiirleri. Hazırlayan: Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.

 • Talû, E. E. (1949). “Tanıdıklarım: Nigâr Hanım”. Edebiyat Âlemi, no. 9, 1.

                                                                                                    
 • Article Statistics