TÜRKİYE’DEKİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ İNGİLİZCE’Yİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETECEK ÖĞRETMEN ADAYLARI VE EĞİTMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 331-347
Year-Number: 2016-10

Abstract

Öğretmen yetiştirme programlarının sistematik bir değerlendirmeye ihtiyaç duyması meselesi birçok araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır. Mevcut çalışma İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretecek öğretmen adaylarının ve eğitmenlerinin Türkiye’deki İngilizce öğretmenliği programlarına yönelik görüşlerini Peacock’ın (2009) değerlendirme modeli aracılığıyla araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma 4. sınıfta okuyan İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencileri ve eğitmenlerinden anket ve röportajlar aracılığıyla toplanan verilere dayanmaktadır. Çalışma sonuçları aday İngilizce öğretmenlerinin katıldıkları İngilizce öğretmenliği programından genel olarak memnun olduklarını göstermiştir. Bununla birlikte, İngilizce öğretmenliği programlarının bazı eksikliklere sahip olduğu belirtilmiş ve bu eksikliklerin giderilmesi için dikkate alınabilecek bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The fact that teacher education programs need a systematic evaluation has been emphasised by many researchers. The present study aims to investigate the pre-service EFL teachers’ views on EFL teacher education programs they attend in Turkey and their instructors by means of Peacock’s (2009) recent evaluation model. This study is based on the data collected from fourth grade ELT department students and their instructors via questionnaires and interviews. The results obtained through data collection tools revealed that the pre-service EFL teachers had a strong agreement in general with the program they were attending. However, the programs were stated to have some shortcomings and some suggestions were put forward to be taken into consideration to overcome those shortcomings.

Keywords