ÇOCUKLARIN TUTUMLARINDA İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE BAŞLAMA YAŞININ ROLÜ

Author:

Number of pages: 21-44
Year-Number: 2016-10

Abstract

Bu çalışma 2. sınıfta İngilizce öğrenmeye başlayanlar ile 4. sınıfta İngilizce öğrenmeye başlayanların İngilizceye karşı olan tutumları arasındaki farkı bulmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, nicel bir araştırma uygulanmıştır. Çalışma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Mersin’in Mezitli ilçesindeki sekiz farklı devlet okulunda, 290 3. sınıf ve 395 5. sınıf öğrencisi ile uygulanmıştır. Veri, gülen yüz dil tutum ölçeği (Smiley Face Language Attitude Scale) ile toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları, 2. sınıfta İngilizce öğrenmeye başlayanların 4. sınıfta İngilizce öğrenmeye başlayanlardan daha yüksek olumlu tutum sergilediklerini göstermiştir. Çalışma ayrıca, kız öğrencilerin İngilizceye karşı erkek öğrencilerden daha yüksek olumlu tutum sergilediklerini göstermiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to find out the attitudinal differences of students who have started to learn English at 2nd grade and the ones who have started to learn English at 4th grade towards English. For the purposes of the study, a quantitative research was carried out. The study was conducted with 290 3rd grade students and 395 5th grade students in eight different state schools in Mezitli district of Mersin in the academic year of 2014-2015. Data were collected by means of a Smiley Face Language Attitude Scale. The study results revealed that students who have started to learn English at 2nd grade show more positive attitudes towards English than the ones who have started to learn English at 4th grade. The study also demonstrated that female language learners have more positive attitudes towards English than male language learners.

Keywords