İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ARAŞTIRMAYA KATILIMI

Author :  

Year-Number: 2016-11
Language : null
Konu : Teacher Education
Number of pages: 111-128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenler eğitimsel reformlarda önemli bir role sahiptirler. Öğretmenlerin karşılaştıkları eğitimsel problemleri nasıl araştırdıkları ve öğretim pratik bilgilerini zamanla farklı sınıf bağlamlarında nasıl ilerlettikleri eğitimde giderek yaygınlaşan bir ilgi alanıdır. Literatürde öğretmenlerin sadece akademik bilginin ve yayınların dinleyicisi olmadıkları aynı zamanda da uygulayıcıları oldukları vurgulanmaktadır (Richardson, 1990). Bu yüzden, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmesini neyin engellediğini araştırdıkları ve onların öğretiminin öğrencilerin öğrenimini nasıl artırdığı bu süreç ile birlikte araştırmayı nasıl algıladıkları cevap bulması gereken sorulardır. Bu alandaki boşluğu doldurmak için, öğretmenlerin araştırmaya katılımı önem kazanmış ve onların araştırmaya dair tutumları önemli bir mesele haline gelmiştir. Bu çalışma Türkiye’de ilköğretim, ortaokul ve lise öğretmenlerinin araştırmaya dair algılarını bir anket ve yarı yapılandırılmış anket aracılığı ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. Verilerin analizi ortaya çıkarmıştır ki öğretmenlerin araştırma algıları yakın bir biçimde deneylerin kullanıldığı ve araştırmacının objektif olduğu, verilerin istatistiksel olarak analiz edildiği geleneksel bilimsel araştırma ile eşleşmektedir.

Keywords

Abstract

Teachers play a significant role in educational reforms. How teachers inquire about educational problems they encounter, and what they learn over time in different classroom contexts to improve their knowledge of teaching practice is an increasingly common concern in education. It is emphasized in the literature that teachers are not only the audience of scientific knowledge and publications, but also the implementers of it (Richardson, 1990). Therefore, reflective teaching process in which teachers inquire about what impedes student learning, and how their instruction can increase the students' learning along with how they perceive this inquiry in this process are matters of questions that should be given answers. To fill the gap in this area, teachers’ engagement in research has gained importance and attitudes of teachers towards research have become an important issue. The present study attempts to explore the perception of primary, secondary and high school ELT teachers in Turkey towards research engagement through questionnaire and semi structured interview. The analysis of the data revealed that that teachers’ research perception is closely associated with conventional scientific research in which information is analysed statistically, the researcher is objective and experiments are used.

Keywords


 • Allison, D., & Carey, J. (2007). What do university language teachers say about language teaching research?. TESL Canada Journal, 24(2), 61-81.

 • Allwright, D., & Bailey, K. M. (1991). Focus on the language classroom: An introduction to classroom research for language teachers. Cambridge University Press.

 • Barker, P. (2005). Research in schools and colleges. National Educational Forum Working Paper 7.2. Retrieved 3 November 2010 from http://www.standards.dfes.gov.uk/nerf/publicationsnetworks/workingpapers/?ve rsion=1

 • Bulut, M. (2011). English Language Teachers’ Perception of and Engagement in Research. Published master Thesis, Trakya University, Edirne.

 • Bailey, K. M. (2001). Action research, teacher research, and classroom research in language teaching. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a second or foreign language (3rdedn.). (pp. 489-498) Boston, MA: Heinle & Heinle.

 • Beycioglu, K., Ozer, N., Ugurlu, C. T. (2009). Teachers’ views on educational research. Teaching and Teacher Education, 26, 1088-1093.

 • Borg, S. (2006). Conditions for teacher research. In English Teaching Forum (Vol. 44, No. 4, pp. 22-27).

 • Borg, S. (2007). Research engagement in English language teaching. Teaching and Teacher Education, 23(5), 731-747.

 • Borg, S. (2009). English language teachers’ conceptions of research. Applied Linguistics, 30(3), 358-388.

 • Borg, S. (2010). Language teacher research engagement. Language Teaching, 43(4), 391- 429.

 • Christenson, M., Slutsky, R., Bendau, S., Covert, J., Dyer, J., Risko, G., & Johnston, M. (2002). The rocky road of teachers becoming action researchers.Teaching and Teacher Education, 18(3), 259-272.

 • Elliott, J. (2001). Making evidence-based practice educational. British educational research journal, 27(5), 555-574.

 • Hargreaves, D. (1996). Teaching as a research-based profession: possibilities and prospects. The Teacher Training Agency Annual Lecture. London: Teacher Training Agency.

 • Hargreaves, D. (2001). Revitalizing educational research: Past lessons and future prospects. In M. Fielding (Ed.), Taking education really seriously: Four years‘ hard labour (pp. 197–208). London: Routledge Falmer.

 • Kutlay, N. (2013). A survey of English language teachers' view of research. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 188-206.

 • McKernan,J., (1991). Curriculum Action Research. A Handbook of Methods and Resources for the Reflective Practitioner. London: Kogan Page.

 • Nunan, D. & Bailey, K. M. (2009). Exploring Second Language Classroom Research. Boston: Heinle.

 • Ratchliffe, M., Bartholomew, H., Hames, V., Hind, A., Leach, J., Millar, R., & Osborne, J. (2004). Science Education Practitioners‟ views of research and its influence on their practice. York: Department of Educational Studies, University of York. Available at: http://eprints.soton.ac.uk/58240/1/epse_sci_ed_res.pdf

 • Reis-Jorge, J. (2007). Teachers’ conceptions of teacher-research and self-perceptions as enquiring practitioners—A longitudinal case study. Teaching and Teacher Education, 23(4), 402-417.

 • Richardson, V. (1990). The evolution of reflective teaching and teacher education. In R. T. Clift, W. R. Houston, & M. C. Pugach (Eds.), Encouraging reflective practice in education: An analysis of issues and programs. (pp. 3-19). New York: Teachers College Press.

 • Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. London: Temple Smith.

 • Shkedi, A. (1998). Teachers' attitudes towards research: A challenge for qualitative researchers. International Journal of Qualitative Studies in Education, 11(4), 559577.

 • Stenhouse, L. (1975). An introduction to curriculum research and development. London, Heinemann.

 • Stenhouse, L. (1981). What counts as research?. British journal of educational studies, 29(2), 103-114.

 • Thomas, G., & Pring, R. (Eds.). (2004). Evidence-based practice in education. Maidenhead: Open University Press.

                                                                                                    
 • Article Statistics