abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts" />

TURN-TAKING PATTERNS IN TEACHER'S TALK

Author :  

Year-Number: 2016-11
Language : null
Konu : discourse analysis
Number of pages: 29-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖĞRETMEN KONUŞMASINDA BULUNAN, KONUŞMA SIRASI MODELLERİSosyal dilbilimciler, sosyal teoristler ve konuşma çözümlemecileri, sosyal aktivitelerin ediniminde ve öğrenen bireyin sosyal gruplar ve kültür ile karşılıklı etkileşimi üzerinde, yapı iskelesi oluşturmaya dair açıklamalar yapmaktadırlar. 1960 ve 1970'lerden beri, araştırmacılar sınıf söylem analizi içersinde bulunan, karşılıklı etkileşim halinde sıralanan olayların dizilişlerini incelemektedirler (Gee, 1999). Bu araştırmaların temeline dayanarak, konuşma sırası ve modelleri, ikinci dil edinimi sınıflarında düşünme eylemi için önemli olduğundan, konuşma çözümlemeleri içersinde incelenmektedir (Rymes, 2008, p. 155). Hutchby and Wooffitt'e (2008) göre, karşılıklı etkileşim içersinde bulunulan konuşma sırasının niteliği, söylem analizinde öğrenme ve öğretme uygulamalarına bağlantılı olarak oldukça önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma farklı konuşma sırası modellerinin ikinci dil edinimi sınıflarındaki etkileşimi nasıl arttırdığını inceler. Her bir öğretmenden elde edilen veri, bir saatlik öğretmen konuşmasını analiz etmek için kayıt edilmiştir. Bu aşamada, üç öğretmenden elde edilen konuşma ses kayıtlarının not dökümü ve sıklık oranları karşılaştırılmıştır. Veri sonuçları, öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimlerde çıkan sorulardan gelişmiş diziliş türlerini göstermiştir. Çalışmanın ana sonuçları, başlatma-tepki-geribildirim sırası içindeki geribildirim dizisindeki söylemsel rolün, öğretmen ve öğrenci arasındaki diyaloğu geliştirdiğini ortaya koymuştur. Başlatma-tepki-geribildirim sırasının yeniden düzenlenmesinde oluşan üçüncü sıra, öğrenciler diğer bir sırayı beraber oluşturabilsinler diye, onlara etkileşimde olmaları için geribildirim sağlamıştır. Sıranın bu yeni düzenlemesinde, öğretmen, öğrencilerin kendi tecrübelerini paylaşmaları adına olan etkileşim için ve ikinci dil edinimi sınıflarında öğrencilerin eleştirel düşünmeleri arttırmaları için, yapı iskelesi sağlamıştır.

Keywords

Abstract

Sociolinguists, social theorists and conversation analysts shed light on scaffolding the performance of social activities and the learner's interaction within cultures and social groups. The researchers have examined the sequences of interactional events in the classroom discourse analysis during 1960s and 1970s (Gee, 1999). On the basis of these researches, turn- taking and its patterns are examined in the conversational analysis, on the grounds that it is critical to thinking in SLA classrooms (Rymes, 2008, p. 155). According to Hutchby and Wooffitt (2008), the nature of turn-taking in talk-in-interaction is essential in discourse analysis in relation to teaching and learning practices. In this regard, this study examines how different turn-taking patterns enhance the interaction in L2 classroom. Data obtained from each teacher were recorded to analyze an hour of teacher's talk. At this stage, transcripts of the sound recordings of three teacher's talk and frequency results were compared. The data results showed the types of sequences developed from the questions between teacher and student interactions. The main results of the study substantiated the view that discoursal role of Feedback sequence in IRF (Initiation-Response-Feedback sequence) is to develop a dialogue between the teacher and the students. The third sequence of IRF reformulation provided students with Feedback to interact so that they could co-construct another sequence. In this reformulation, teacher provided a scaffold for the students' interaction to share their own experiences and to enhance students' critical thinking in L2 classrooms.Key words: Turn-taking patterns, IRE, IRF, discourse analysisThe paper is presented at Cukurova International ELT Teachers (CUELT) Conference held on April 28-29, 2016, at Çukurova University, Turkey.Phd Cand., Çağ University, e-mail: betulaltas1980@gmail.com

Keywords


 • Christie, F. (2002). Classroom discourse analysis: A functional perspective. London, New York: Continuum.

 • Cullen, R. (2002). Supportive teacher talk: The importance of the F-move. ELT Journal ,56 (2), 117-127.

 • Edwards, D., & Mercer, N. (1987). Common knowledge: The development of understanding in the classroom. London: Methuen.

 • Gee, J. P. (1999). An introduction to discourse analysis: Theory and method. London, New York: Routledge.

 • Hutchby, I., & Wooffitt, R. (2008). Conversation analysis (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.

 • Mehan, H. (1985). The Structure of classroom discourse. In T. A. Van Dijk (Eds.), Handbook of discourse analysis (pp. 119-131). London: Academic Press.

 • Nystrand, M. (1997). Opening up dialogue: Understanding the dynamics of language and learning in the English classroom. New York: Teachers College Press.

 • Rymes, B. (2009). Classroom discourse analysis: A tool for critical reflection. Cresskill, NJ: Hampton Press.

 • Sert, O., & Seedhouse, P. (2011). Introduction: Conversation analysis in Applied Linguistics. Novitas-ROYAL Research on Youth and Language, 5(1), 1-14.

 • Schegloff, E. A. (1992). Repair after next turn: The last structurally provided defense of intersubjectivity in conversation. American Journal Sociology, 97(5), 1295-1345.

 • Wells, G. (1986). The meaning makers: Children learning language and using language to learn. Portsmouth, NH: Heinemann.

                                                                                                    
 • Article Statistics