TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFLARINDA OKUYAN TÜRK VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE DUYUŞSAL FAKTÖRLERLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2016-11
Language : null
Konu : English Language Teaching
Number of pages: 37-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen dünyanın beraberinde getirdiği koşullar ve gereklilikler sonucunda dil öğrenimi her alanda odak noktası haline gelmiştir. İlgi odağı olmakla beraber dil öğrenmenin ve geliştirmenin zorlukları inkar edilemez bir gerçektir. Alanyazında dil öğrenimini ve öğretimini geliştirmek adına yapılan birçok araştırma mevcuttur. Bir dilin diğer becerilerine kıyasla, o dilde konuşma becerisi kazanma en fazla uğraştıran ve çalışma isteyen bir alandır. Bu durum, dünya çapında en çok konuşulan ve rağbet görülen İngilizce için de bahis mevzudur. Öğrencilerin konuşma becerisini etkileyen birçok etken vardır. Bunların içerisinde bilişsel, kişisel, sosyal ve kültürel faktörlerin olmasının yanısıra, kişinin kabul ettiği görüş, inanç, normlar ve milliyeti de dolaylı olarak başka bir dilde konuşma becerisini etkilediği öngörülmektedir. Bunların dışında motivasyon, kendine güven, tutum ve endişe gibi duyuşsal elementler ise başka dilde konuşma becerisini önemli oranda etkilediği düşünülmektedir. Duyuşsal faktörlerin İngilizce konuşma becerisi üzerine olan etkileri, öğrencilerin ve öğretmenlerin bu faktörlerle başa çıkma yolları ve etkinliliği bu araştırmanın ana konusunu teşkil etmektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki iki devlet üniversitesinin hazırlık bölümünde okuyan Türk ve yabancı öğrencilerin kullandıkları stratejiler arasındaki farkı ortaya koymayı amaçlamaktadır. 11 Türk ve 11 yabancı uyruklu öğrenci üzerinde yapılan bu çalışmanın sonucunda, uluslararası öğrencilerin İngilizce konuşma konusunda daha fazla özgüven ve motivasyon sahibi oldukları görülmüştür. Ayrıca, İngilizce konuşma notları ve duygusal strateji kullanımları da daha yüksektir.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

Language learning and teaching has always been a crucial issue due to newly emerging circumstances and rapidly increasing requirements of the globalizing world. There are many researches in this field to help learners and teachers overcome difficulties and have achievements in language. Compared to other skills, speaking in a different language is the most challenging one for learners. Besides cognitive, personal, social factors, etc., affective ones like motivation, confidence and anxiety also have an important role in performing speaking. Individuals learn a language well if they have an intelligible input and their affective filters are low enough to let it in. In studies on this area, learners report that their speaking performances are obstructed because a mental block prevents them realizing a good speaking when they feel unmotivated, anxious or insecure. It is therefore important to find strategies so as to handle negative emotions in learners and teachers in helping them. The target of this study is to find affective variables domestic (Turkish) and international students in preparatory classes of two state universities in Turkey might have in speaking English and to explore different strategies that are used to lower affective filter and its correlation with their achievement through speaking grades. The study, which was carried upon 11 Turkish and 11 international students, shows that international students have higher values in affective factors like self-confidence, motivation in, and attitude towards speaking English than Turkish students. Also, their speaking scores and affective strategy use are ahead of those of Turkish students.

Keywords


 • Aydın, G. (2012). The role of English proficiency level, personal and affective factors predicting language preparatory school students’ academic success.

 • Deneme, S. (2010). Cross-Cultural Differences in Language Learning Strategy Preferences: A Comparative Study. Language Society and Culture, 1327-774X.

 • Henter, R. (2013). Affective factors involved in learning a foreign language. Science Direct, 127 (2014) 373-378.

 • Kato, S. (2005). How language learning strategies affect English proficiency in Japanese university students. Vol.7, No.1, pp.239-262.

 • Krashen, S. (1981). Second language acquisition and second language learning. Pergamon Press Inc.

 • Krashen, S. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon Press Inc.

 • Krashen, S. (2013). Second language acquisition: theory, applications, and some conjectures. Cambridge University Press.

 • Krashen, S. (2014). The comprehension hypothesis and animal language. Studies in honour of Marianne Nikolov. Lingua Franca Csoport.

 • Krashen, S. (2015). The end of motivation. New Routes, 55: 34-35.

                                                                                                    
 • Article Statistics