NOTE TAKING IN THE EFL LISTENING CLASSROOM: AN ACTION RESEARCH

Author:

Number of pages: 208-216
Year-Number: 2016-11

Abstract

Bu küçük ölçekli eylem araştırması çalışması araştırmacıların not tutma tekniğini bir Türk üniversitesi dinleme sınıfında nasıl kullanılır kıldıklarını araştırmaktadır. Bu proje öğrencilerin dinleme becerilerini pratik etme yoluyla dinleme parçalarını anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan sınıf içi bir çalışmadır. Çalışma not tutma tekniğinin yabancı dil sınıfında kullanımının faydaların belirlemeyi ve öğrencilerinin dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yabancı dil öğretmenlerine yardım etmeyi amaçlamıştır. Veri öğrencilerden sınavları, yansıtma raporları ve dönem sonunda yapılan röportajlar yoluyla toplanmıştır. Öğrencilerden yeni tekniğe ilişkin tutumları ve bu tekniğin İngilizce dinlemeyi pratik etmekte onlara nasıl yardımcı olduğu hakkında yansıtma yapmaları istenmiştir. Sonuçlar not tutma tekniğinin öğrenci algısında yüksek konsantrasyon, İngilizce dinleme metinlerini anlama, çıkarım yapma yeteneklerinde gelişme ve de hız kazanma konusunda yarar sağladığını ortaya koymuştur. Diğer taraftan, not tutma tekniği öğrencilerin dinleme becerilerine katkı sunmasına rağmen bazı öğrenciler not tutarken dinleme metinlerini takip etmekte zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca çalışmaya katılan öğrenciler uygulanan bu pratiğin İngilizce yazma becerilerine de katkı sunduğunu belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

This small scale action research study explores how the author incorporated a note taking technique into a preparatory listening class in a Turkish university. This project was an in-class research which aimed at increasing students to ability to make the most of listening passages in the classroom in order to practice the skill of listening. It seeks to determine the usefulness of using note taking technique in the foreign language listening classroom, and to assist foreign language teachers interested in developing listening skills with their own learners. Data were collected from learners through exams, reflection reports and interviews conducted at the end of the term. At this time, learners were asked to reflect on their attitudes about the new technique and how it aided them in practicing listening in English. Findings suggest that learner-perceived benefits of using note taking included increased concentration and understanding of English listening passages in addition to the ability of making inferences and gaining speed. There is also indication, however, that although the note taking technique helped to improve listening skills of students, some learners stated that they had trouble in following the text while they had do take notes. The findings also suggest that some learners who participated in the research claimed that this practice also helped them improve their writing skill in English.

Keywords