TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARI VE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ

Author:

Year-Number: 2016-12
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlik uygulaması öğretimin en önemli alanlarından birisi olarak her zaman dikkat çekici olmuş ve bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Gerçek öğretim ortamında öğrenci, öğretmen, müfredat ve öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayları için çalışmaya başlamadan önceki en önemli fırsattır. Böyle bir fırsat olmasına rağmen okul deneyimi ile ilgili çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir (Yan ve He, 2010). Bu çalışmanın amacı, 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde Çukurova Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin, öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında uygulama okullarındaki deneyimleri ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek; uygulama öğretmenlerinin de bu adayların uygulamalı derslerdeki öğretimiyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini, güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırmalı olarak somut verilerle sunmaktır.Bu çalışmada nicel ve nitel araştırma yaklaşımın birlikte kullanıldığı karma model esas alınarak öğretmenlik uygulaması öğrenci değerlendirme formu ve dokuz açık uçlu sormaca hazırlanmış ve öğretmen adayları ile uygulama öğretmenlerine verilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, öğretmen adayları ve uygulama öğretmenlerinin nicel ve nitel değerlendirmelerinde sınıf yönetimi, iletişim, değerlendirme ve kayıt tutma konusunda farklı görüşe sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Teaching practicum, one of the most important fields in teacher education and always considered as remarkable debate, has been the focus of several studies. Teaching practicum, which provides to realize an indispensable component of student, teacher, curricullum and learning in real teaching atmosphere, is an important chance before prospective teachers graduate. Even though teaching practicum is a chance, the studies in this field are limited. The purpose of this study is to determine the perspectives of student teachers about teaching practicum, their weak and strong sides, and to compare the results with the perspectives of practice teacher about student teachers weak and strong sides of their teaching in practicum. The participants of this study are 22 student teachers in Turkish Teaching Departments of both Çukurova University and Hakkari University in 2015-2016 academic year. In this study, a mixed model is used in order to get qualitative and quantitative data, and both student teachers and practice teachers were given teaching practice evaluation form and a questionnaire to evaluate the Teaching Practice experience from various aspects. As a result of the analysis of their reports and responses given in the evaluation form questionnaire, the problems that they pointed out have been categorized from various aspects, and possible solutions to these problems have been sought and presented. In the results of the study, it is found that the perpectives of student teachers and practice teachers differ in terms of classroom management, communication, and evaluation and keeping records.

Keywords