TRANSLATION TECHNOLOGIES: A DILEMMA BETWEEN TRANSLATION INDUSTRY AND ACADEMIA

Author:

Number of pages: 100-108
Year-Number: 2016-13

Abstract

Günümüzde fiziksel ve sanal sınırlar, teknolojinin bir bireyin hayal edemeyeceği kadar büyük ve hızlı olan etkileri sayesinde küçülmektedir. Şüphesiz teknoloji; eğitim teknolojileri, sağlık teknolojileri ve çeviri teknolojileri gibi kendisinin çözüm ürettiği alanlarla özdeşleştirilmektedir. Çeviri görevlerinin oldukça sıkı olan son teslim tarihlerinden dolayı, çağımızda çeviri teknolojilerinin kullanımı bir tercih meselesinden daha çok gereksinim hâlindedir. Aynı zamanda çeviri teknolojileri, asıl görevi çeviri sektörüne iyi yetişmiş ve nitelikli eleman sağlamak olan çeviri eğitimi programlarının vazgeçilmez bileşeni konumundadır. Bu araştırma, çeviri teknolojilerinin çeviri sektöründen daha önce çeviri teorileri tarafından ele alındığını öne sürmektedir. Fakat kuramsal çeviribilim sahasının çeviri teknolojilerine yeterince değinmediği iyi bilinen bir gerçektir. Bundan dolayı çeviribilim bölümlerinde görevli akademisyenler, çeviri sektörü tarafından uzun bir süredir eleştirilmektedir. Bu çalışma, çeviri kuramlarının çeviri teknolojilerinin gelişimine sağladığı katkıları ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu araştırma, çeviri teknolojilerinin altyapı ve işleyişlerini belirten çeviri teorilerinin bazı özel kısımlarını da ele alacaktır. Son olarak ise bu çalışmada çeviri teknolojilerinin gelişim ve öğretimi ile ilgili bazı özel konuların, çeviri teorilerinin öğretilerinin derinlemesine irdelendiğinde daha iyi anlaşılacağı üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

Today, physical and virtual borders are shrinking thanks to technology whose footprints are greater and faster than one can imagine. Beyond the shadow of a doubt, technology is associated with the areas for which it offers solutions such as education technologies, health technologies, translation technologies, etc. Nowadays using translation technologies is somehow a necessity rather than a choice in professional settings due to the strict deadlines of translation briefs. Also, translation technologies are indispensable components of translator education programs whose main purpose is to prepare qualified and well-trained fellows for translation sector. This research asserts that translation technologies were addressed by translation theories even before the advent of translation industry. However, it is a well-known fact that theoretical translation studies did not focus on translation technologies very much. Thus academics working in translation studies discipline have been criticized by translation sector for a long time. This study illustrates the contributions of translation theories to the development of translation technologies. Besides, this paper will discuss some specific points of translation theories indicating the infrastructure and functions of translation technologies. Finally, it is argued that some specific issues related to both the development and teaching of translation technologies can be better understood if the teachings of translation theories are considered in depth.

Keywords