HİKÂYE ANLATICILIĞI VE EĞİTİMDE KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 109-124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hikâye anlatıcılığı kültürel mirasın kalıcılığını sağlamıştır. Deneyim, kültür aktarımının ve geçmişle bağlantının bir aracı olarak hikâye anlatıcılığı sözel kültürün eğlenceli bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Yüzyıllar boyunca bilgiler sözel dil aracılığıyla öğretilmiştir. Aktarılmak istenen öğretiler hikâyeleştirilerek, anlatıcının yetenekleriyle birleşmiştir. Bu kombinasyonun sonucu olan hikâye anlatıcılığı, eğitimde kullanılan önemli bir öğretim metodu olmuştur. Hikâye anlatıcılığının eğitimde kullanılması öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmede etkili olduğu görülmüştür. Hikâye anlatıcılığı bilgilerin somutlaştırılmasını ve kalıcılığını sağlamaktadır. Yazma, dinleme, konuşma ve sözel dil becerilerini geliştirmektedir. Öğrencinin empati yapma, kendini ifade etme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmekte ve yeteneklerini fark etmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilere hikâye anlatma fırsatı vererek; kendi hikâyelerini oluşturmalarını, kendilerini keşfetmelerini ve kendini doğru ifade eden bireyler olmalarını sağlanmaktadır. Fakat yazılı dil ile hikâye anlatıcılığı diğer öğretim metotların gerisinde kalmış ve nadiren kullanılan bir eğitim aracı haline gelmiştir. Bu çalışmada akademik ve sosyal değerinden dolayı hikâye anlatıcılığı incelenmiştir. Literatür taranmış, eğitimin en eski formu olarak hikâye anlatıcılığı ile ilgili genel bir çerçeve çizilmiştir. Elde edilen bulgular hikâye anlatıcılığı, hikâye anlatıcılığının tarihi, eğitsel değeri, hikâye anlatıcılığı araştırmaları, öğrencilere yararları ve anlatıcının özellikleri başlıkları altında incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Storytelling provides the permanence of cultural heritage. Storytelling, as a tool for experience, cultural transfer and a bridge to past, enables us to present the oral culture in an entertaining way. Throughout the centuries, people have acquired the knowledge via oral language. People make a story out of knowledge in order to convey it and narrator’s talents enrich these stories. As a result, storytelling has become a significiant teaching method in education. It is understood that storytelling in education develops students’ academic achievement. Storytelling makes knowledge perceptible and lasting. It enchances writing, listening, speaking and oral language skills. It also develops students’ emphaty, self-expression, critical thinking skills and helps students realize their own abilities. It gives students the opportunity to tell stories, create their own stories, discover and express themselves. However storytelling in written language has fallen behind and is rarely used in education when compared to other teaching methods. In this research storytelling is studied because of its academic and social value. The literature has been reviewed and a general frame has been drawn for storytelling as the oldest form of education. Findings has been classified and inquired as storytelling, history of storytelling, its educational value, storytelling researches, its benefits to the students and features of narrator.

Keywords