YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİLEN SINIFLAR İÇİN NASREDDİN HOCA FIKRALARINA DAYALI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN TASARLANMASI

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 213-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil sınıflarında drama aktivitelerinin kullanımının, öğrencilerin çeşitli becerilerinin gelişiminde yardımcı olduğu bilinmektedir. Drama ve kinestetik etkinlikler, bir taraftan öğrencileri eğlendirirken diğer taraftan da onların çözümleme becerileri, hedef dilde akıcı konuşma becerileri, söylem ve kelime bilgileri, sözdizimsel bilgileri ve biliş ötesi düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır (Sun, 2003). Drama etkinlikleri sayesinde, öğrenciler uygun bağlamda anlamlı dil yapıları üretme fırsatı yakalarlar (Chauhan, 2004). Sınıf ortamında rol yapmak öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşimi ve bilgi paylaşımı açısından oldukça motive edici bir etkiye sahiptir (Peregoy and Boyle, 2008). Türkiye’de İngiliz Dili Eğitimi programları öğretmen adaylarının drama etkinliklerinin kullanılması konusunda eğitilmesi ve bu konuda farkındalık kazanmaları amacıyla Drama derslerini sunmaktadır. Ders haftada dört saat olarak sunulur ve dersin temel amacı, öğretmen adaylarının müfredata uygun şekilde drama etkinlikleri tasarlamaları ve bu etkinlikleri ders planlarına entegre etmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, mevcut çalışmada iyi bilinen Nasreddin Hoca fıkralarına dayalı drama etkinlikleri önerilmektedir. Çalışma, drama etkinlikleri yoluyla mizah, drama ve bir kültürel kahramanın nasıl bir araya getirilip sunulması gerektiğini amaçlamaktadır. Yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrenciler için drama etkinlikleri tasarlanırken, araştırmacı Maley and Duff’a (2005) ait, amaç, odak, seviye, zaman, hazırlık, süreç, ek etkinlik, varyasyon, ve notların yer aldığı bir format takip etmiştir. Araştırma sonucunda, Nasreddin Hoca fıkralarına dayalı drama etkinliklerinin yabancı dil sınıflarında ana ve alt becerilerin sunumunda etkili bir araç olabileceği ve öğrencilerin dil öğrenim sürecinde kültürel figürleri bu etkinliklerle nasıl kullanabilecekleri konusundaki farkındalıklarının arttığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Employing drama activities in foreign language classes has proved to help language learners improve their skills. Drama and kinaesthetic activities entertain learners and develop decoding skills, fluency, vocabulary, discourse knowledge, syntactic knowledge, and metacognitive thinking (Sun, 2003). Learners get the opportunity of producing meaningful language in an adequate context thanks to drama activities (Chauhan, 2004), and acting out in the classroom is highly motivating for students to share information and interact with each other (Peregoy and Boyle, 2008). English Language Teacher Education Programs in Turkey offer Drama course for prospective English language teachers to raise their awareness and train them to benefit from drama activities in their own teaching. The course is offered four class hours a week and the main aim of the course is to enable students to prepare and apply lesson plans that are compatible with the curriculum and contain drama techniques and activities within the context of an English Teaching Program. Within this context, the present study suggests some drama activities based on well-known Nasreddin Hodja jokes. The study aims to indicate how to incorporate humour, drama and a cultural hero into EFL classes through drama activities. While designing activities for EFL learners, the researcher adopts Maley and Duff’s (2005) drama activity format which specifies the activity explaining its aim, focus, level, time, preparation, procedure, follow-on, variation(s), and note(s). The study concludes that drama activities based on Nasreddin Hodja jokes can be effective means of presenting some main and sub-skills in foreign language classes and promote learners’ cultural awareness on how to integrate cultural figures into language learning process.

Keywords