TÖMER KİTAPLARINDAKİ KELİME VARLIĞI

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 337-348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretilirken hangi seviyelerde, hangi kelimelerin kullanıldığı belirlenmiştir. Temel dil becerileri olan okuma, konuşma, dinleme, yazma öğretimi ve dil bilgisi öğretiminde sözcüklerin önemi ortadadır. Söz konusu öneme binaen Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hâlihazırda elimizde öncelikle ders kitapları ve bu kitapları destekleyici nitelikte az sayıda okuma kitabı ile internet ortamında paylaşılan eğitsel materyaller vardır. Temel kaynak niteliği taşıyan yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik ders kitaplarına büyük sorumluluk düşmekte yani hem Türkçenin söz varlığını yansıtma hem Türkçenin yapısını gösterme hem de dört temel beceriyi kazandırma işi bu kitaplar aracılığıyla yapılmaya çalışılmaktadır. Biz de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan beş farklı yayınevinden yirmi bir kitap seçip bu kitaplardaki söz varlığının tespitini yaptık. Çalışmada toplanan verileri, betimsel tarama modeliyle inceledik ve olması gerektiği düşünülen toplam 5500 kelime hedefini Gazi TÖMER ve Gökkuşağı Türkçe Öğretim setlerinin ulaştığını tespit ettik. Kelime varlığı çalışmaları yapmak, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yanında ana dili olarak öğrenenler için de hangi kelimelerin öğretileceğinin belirlenmesi noktasında çok faydalı olacaktır. Bunun yanında kelime varlığı çalışmaları, temel söz varlığının oluşturulmasında, dilin gelişim süreci hakkında fikir edinmede, metin çözümlemelerinin daha sağlıklı yapılmasında ve kelimelerden hareketle kültür değişimini anlamada katkı sağlayacaktır. Bu şekilde Türkçede kelime ve her seviyeye göre hazırlanmış ders kitaplarıyla kelime sıklığı bunun yanında söz varlığı çalışmalarıyla daha sistemli ve kolay öğrenilir bir dil olmasına katkıda bulunabilir.

Keywords

Abstract

In this study what words are used in which levels is determined in teaching Turkish as a foreign language. It is obvious the importance of words in reading, speaking, listening, writing and grammar teaching as basic language skills. Owing the importance of said we have already primarily in teaching Turkish as a foreign language textbooks and boks are shared educational material on the internet and there are so me reading books a few supportive. An important role is played for textbooks for teaching Turkish as a foreign language with the quality of basic resources that both show the structure of Turkish to reflect the vocabulary and the Turkish acquire four basic skills are tried to be made through these books. We selected twenty one boks from five different publisher and determine vocabulary of these books as well. Collected data are examined with the descriptive research model and 5500 words target that should be considered is determined reachingby Gazi TOMER and Gökkuşağı Turkish set. Doing vocabulary study is very helpful to learners who learn Turkish as a foreign language as the main language at the point of determining which words would be taught. Besides, vocabularystudies, thecreation of basic vocabulary, the language of the insight into the development process, in making healthier than the words of the text analysis and will contribute to the understanding of the culture change movement. In this way each level based on the frequency of Turkish words and words with prepared textbooks learned more systematic and easy to work with its vocabulary of a language that may contribute to the next.

Keywords