GERÇEKLE ÇATIŞAN DOĞAÜSTÜ/OLAĞANÜSTÜ ROMANLARIN ARZ TALEP KONUSUNA PSİKOLOJİK/PSİKİYATRİK YAKLAŞIMLAR

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : New Turkish Literature
Number of pages: 208-214
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana masal, mit, efsane, destan gibi doğaüstü/olağanüstü anlatılarla beslenmiş, zaman içinde geçirilen çeşitli sosyal, siyasi, ekonomik, dinî, felsefi değişimler/dönüşümler sebebiyle bunu modern zamanların anlatı aracı olan doğaüstü/olağanüstü unsurlar içeren fantastik, bilimkurgu, ütopik, antiütopik gibi romanlara aktarmıştır. Gerçek/gerçekçilikten uzaklaşarak/kaçarak hayali olana sığınma isteğinin altında yatan sebepler psikoloji/psikiyatrinin ilgilenmesi gereken konulardan biridir. Nitekim hem Doğu hem de Batı’da çoğunlukla psikopatoljik bir durum olarak görülen bu konu ile ilgili çeşitli çalışmalar, araştırmalar yapılmıştır. Çünkü insan yaşadığı dönmemin/toplumun bir parçasıdır. Onun eğilimleri, tercihleri aynı zamanda devrinin olumlu veya olumsuz pek çok özelliğini ortaya koyan bir vesika niteliğindedir. Bu çalışmada oldukça ilgi gören doğaüstü/olağanüstü romanların yazılma ve okunma sebeplerinin merkezindeki psikolojik/psikiyatrik nedenler disiplinler arası yaklaşımla ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

From the very beginning of his existence, human being has been fed with supernatural/preternatural narratives such as tales, myths, legends, epics and has handed them down to the novels as a narrative tool of our times due to the various social, political, economic, religious changes/transitions experienced over the course of time. The reasons behind the desire to turn to imaginary by running away/escaping from reality is one of the main issues that psychology/psychiatry should address. Because human being is a part of his own time/society. His tendencies, choices serve as mirror that reveals many positive or negative characteristics of the era. In this study, psychological/psychiatric reasons at the core of the writing and reading of these highly appealing supernatural/preternatural novels are introduced with an interdisciplinary approach.

Keywords


 • Campbell, Joseph (2010). Kahramanın sonsuz yolculuğu. Translator: Sabri Gürses. İstanbul: Kabalcı Press.

 • Hume, Kathryn (1984). Fantasy and mimesis: Responses to reality in western literature. New York: Methuen.

 • Jackson, Rosemary (1981). Fantasy: The literature of subversion. London and New York: Routledge.

 • Jaloux, Edmond (1963). “Alman romantiklerinde fantastik olanın yeri”. Turkish Literature 142: 602.

 • Jung, Carl Gustav (2004). İnsan ruhuna yöneliş. Translator: Engin Büyükinal. İstanbul: Say Press.

 • Kefeli, Emel (2012). Batı edebiyatında akımlar. İstanbul: Dergâh Press.

 • Le Guin, Ursula K. (2006). “Amerikalılar ejderhalardan neden korkar?”. Kadınlar rüyalar ejderhalar. Edited: Deniz Erksan, Bülent Somay, Müge Gürsoy Sökmen. İstanbul: Metis Press.

 • Lowenthal, Leo (2006). “Edebiyat sosyolojisi”. Edebiyat sosyolojisi üzerine. Translator: Salih Özer. Edited: Köksal Alver. Ankara: Hece Press.

 • Öztokat, Nedret (2006). “Fantastiği tanımlamak: Bir tema üzerine çeşitlemeler”. Yazında ve Çeviride Fantastik. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Press.

 • Penzoldt, Peter (1952). The supernaturel in fiction. London: Peter Nevill.

 • Prssechkian, Nossrat (1997). Doğu hikâyeleriyle psikoterapi (Oriental Stories as Tools in Psychotherapy). Translator: Hürol Fışıloğlu. İstanbul: Sistem Press.

 • Rabkin, S. Rabkin (1976). The fantastic in literature. Princeton: Princeton University Press.

 • Söğüt, Mine (2004). “Sıradan Hayatlar, Fantastik Zamanlar”. Picus 14: 32. http://www.ozgurpencere.com/tr. [Retrieved from 10 December 2007]

 • Steinmetz, Jean-Luc (2006). Fantastik edebiyat. Translator: Hasan Fehmi Nemli. Ankara: Dost Press.

 • Todorov, Tzvetan (2004). Fantastik: edebî türe yapısal bir yaklaşım. Translator: Nedret Öztokat. İstanbul: Metis Press.

 • Tolkien, John Ronald Reuel (1999). Peri masalları üzerine. Translator: Serap Erincan. İstanbul: Altıkırkbeş Press.

 • (1997). 1939 Birinci Türk Neşriyatı Kongresi. Ankara: Edebiyatçılar Derneği Press.

                                                                                                    
 • Article Statistics