TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE CALLAN YÖNTEMİ

Author:

Number of pages: 250-265
Year-Number: 2017-15

Abstract

Değişen ve gelişen günümüz dünyasında yabancı dil öğretimi ve buna bağlı olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu durum, araştırmacıların yabancı dilin daha hızlı ve etkili bir şekilde öğretilmesine yönelik yöntemler geliştirmelerini sağlamıştır. Özellikle 19. yüzyılda dil bilim ve eğitim bilim alanlarındaki bilimsel gelişmelerle beraber, birçok yabancı dil öğretim yönteminin geliştirildiği görülmektedir. Ortaya koyulan bu yöntemlerden bazılarının zaman içerisinde işlevselliğini yitirerek yerini yeni yöntemlere bıraktığı görülmektedir. Yabancı dil öğretiminin hızlı ve etkili bir şekilde öğretilmesine yönelik geliştirilen yöntemlerden birisi de Callan yöntemidir. Callan yöntemi, 1960 yılında Robin Callan tarafından, İngilizcenin yabancılara hızlı ve etkili bir şekilde öğretilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Yöntem, ilk aşamada konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesini önceleyerek, dört temel dil becerisinin edindirilmesini hedeflemektedir. İlgili alanyazın incelendiğinde, Callan yönteminin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, alanyazındaki bu eksikliğin giderilerek Callan yönteminin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanımına değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Teaching Turkish as a foreign language is becoming more important in foreign language teaching in modern world. This situation, caused researchers develop new methods to teach foreign language in an effective way. Especially in 19th century, with the developments in linguistics and pedagogy, many foreign language teaching methods were developed. It is observed that some of the methods have lost their importance and replaced by the new methods. Callan in a method that was developed to teach a foreign language in a fast way. This methods was developed by Robin Callan in 1960 in order to teach English to foreign people in fast and effective way. The method prioritize listening and speaking skills and in fact aims four language skills to be developed. It was determined that there are not any studies on teaching Turkish with Callan method in literature. The present study touches this method in terms of teaching Turkish and removes this deficiency in literature.

Keywords