E-ISSN:2342-0251

GÖREV TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI, ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ


Günümüzde ikinci bir yabancı dili öğrenme durumu daha önce görülmediği kadar ihtiyaç hâlini almıştır. Bireyler turizm, ticaret, eğitim vb. alanlarda ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve çalışma alanlarında daha etkin olabilmek için ikinci bir dili öğrenmek istemektedirler. Bu isteklerin bir sonucu olarak gezip görmek istediği veya eğitimini sürdürmek istediği ülkeye gitmekte ve kendini hedef dili öğrenme ortamında bulmaktadır. Bu amaçlarla Türkçeyi öğrenmek isteyenler de Türkiye’ye gelmekte ve Türkçe öğrenmektedirler. Bu çerçevede Türkçe öğrenme durumunda olan birçok insan Türkçe öğreten kurumlara başvurmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenmek isteyen öğrencilerin anlama ve anlatma, özellikle de dinleme ve konuşma becerilerini kazanarak etkili bir şekilde kullanma yeterliğine ulaşmalarında görev temelli öğrenme uygulamalarının önem ve işlevine dikkat çekmektir. Bu amaçla çalışmada, Türkçenin ikinci dil olarak öğretimi ve öğreniminde amaçlanan kazanımlara ulaşılmasında öğrenen özerkliği anlayışıyla uygulanması planlanan görev temelli öğrenme ortamlarının tasarlanması, hayata geçirilmesi ve uygulamalar sırasında yer verilebilecek etkinliklere değinilmektedir.


Keywords


Türkçenin ikinci dil olarak öğrenimi, görev temelli öğrenme yöntemi, öğrenme ortamları, öğrenci.

Author: Ali GÖÇER
Number of pages: 313-328
DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3570
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Atıf Sayısı: : 1
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.