İNGİLİZCE DOĞAL METİNLERDE ÇOK ANLAMLI KELİME TEKRARLARININ ANALİZİ

Author:

Number of pages: 200-207
Year-Number: 2017-16

Abstract

Yabancı bir dilde çok anlamlı kelimelerin ilave anlamlarının sınıf ortamında öğretilmesi, anlam sayısının çokluğu ve ders süresinin yetersizliği nedeniyle mümkün olmamakta, bu nedenle öğrencilerin bu kelimelerle ders dışında karşılaşmaları gerekmektedir. Bu çalışmada, İngilizce ’de sık kullanılan ve çok anlamlılık içeren 7 sıfatın Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı romandaki kullanımları incelenmektedir. Söz konusu kelimelerin tümü İngilizce’de en sık kullanılan 1000 kelime arasında olup kitapta da en sık kullanılan sıfatlar arasında yer almaktadır. Kelimelerin her biri için, kelimenin romanda geçtiği tüm satırlar belirlenmiş ve bu satırlarda kullanıldıkları anlamla sözlükteki anlam eşleştirilerek kodlanmıştır. Bu kodlamada Oxford Advanced Learners’ Dictionary ve Maxqda Nitel Veri Analizi Yazılımı kullanılmıştır. Analiz sonuçları, 7 sıfat için sözlükte belirtilen toplam 72 anlamdan 44’ünün (% 61) en az bir kez kitapta geçtiğini, bunlardan % 48’inin ise en az 7 kez tekrarlandığını göstermiştir. Kitap, kelimelerden 2 tanesinin tüm anlamlarını 3 tanesinin de anlamlarının büyük bir çoğunluğunu kapsamıştır. Bu açıdan bakıldığında, bu tür doğal metinlerin çok anlamlı sıfatların öğrenilmesi bakımından zengin bir kaynak oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, kitabın söz konusu kelime anlamlarının % 40 gibi önemli bir bölümünü içermiyor olması, tek bir kitabın kelimelerin tüm anlamlarını tanımak için yetersiz kaldığını göstermektedir. Bunun telafisi için öğrencilere daha çok miktarda İngilizce metinler okumaları önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Additional meanings for words with multiple meanings in a foreign language often need to be acquired from exposure, e.g. from reading, as there are too many meanings to be directly taught in the limited classroom time. Acquisition of multiple meanings from exposure in reading will depend to a large extent on the availability of the various meanings in L2 texts. The present study investigates the uses of seven high frequency adjectives in English with multiple dictionary meanings over their entire occurrences in J.K.Rowling’s Harry Potter and the Philosopher’s Stone. The adjectives have been chosen for analysis for their frequency in the language as well as their frequency in the book. All seven words were among most frequent 1,000 words of English as well as being the top most frequent adjectives used in the book. The meaning in each repetition of a given adjective was coded by matching it to one of the meanings listed for the word in the Oxford Advanced Learner’s Dictionary using Maxqda Analysis Software. The results suggested that 61% of the dictionary meanings for the seven adjectives occurred at least once in the book with 48% of the covered senses appearing 7 or more times. The book provides full coverage of the dictionary senses for two words and high coverage for another three. It has been concluded that authentic novels like Harry Potter and the Philosopher’s Stone could be a rich source of input for semantic elaboration of adjectives with multiple meanings.

Keywords