NGUGI WA THIONG’O’NUN DECOLONIZING THE MIND: THE POLITICS OF LANGUAGE IN AFRICAN LITERATURE ADLI ESERİNİN SÖMÜRGECİLİK - DİL İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Edebiyat
Number of pages: 190-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sömürgeleştirilmiş ülkelerin yazar ve aydınları, Batı Avrupa ülkelerinin önce askeri güce dayalı müdahalelerle ülkelerini sömürgeleştirdiğini, daha sonra da sömürüyü sürdürmek için, sömürünün üç temel aracı olarak sayılan dil, din ve eğitim araçlarını kullandıklarını ileri sürerler. Dil, bu üç temel sömürü aracından biri ve en önemlisi olarak görülür. Sömürge sonrası söylem ve edebiyatında önemli bir yere sahip olan Ngugi Wa Thiong’o, İngilizceyi sömürü döneminin bir mirası ve aracı olarak gördüğünü, İngilizcenin zihinlerini ele geçirdiğini, bu esaretten kurtulmak için de sömürgeci bir dil olan İngilizcenin tamamen reddedilmesi gerektiğini savunur. Thiong’o bu düşüncelerini, Decolonizing The Mind: the politics of language in African literature adlı kitabında detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Bu makale, üç temel sömürü aracından biri ve en önemlisi olarak kabul edilen dil in nasıl bir sömürü ve asimilasyon aracı haline gelebileceğini ve bir noktadan sonra sömürü aracı olarak kullanılan dili reddedebilmenin mümkün olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu doğrultuda, 5 Ocak 1938’de Kenya’da doğan, üniversite eğitimini Uganda’da ve İngiltere’de karşılaştırmalı edebiyat ve İngilizce üzerine tamamlayıp İngiliz ve Amerikan üniversitelerinde profesör olarak ders veren, eserlerini önceleri İngilizce yazan ancak 1977’de radikal bir karar alarak İngilizceyi sömürü döneminin bir mirası ve aracı olarak gördüğünü, bu nedenle eserlerini bundan sonra kendi anadili olan Gikuyu diliyle yazacağını ve tüm Afrikalı yazar ve entelektüellerin de bundan sonra kendi anadilleri ile yazmaları gerektiğini ifade eden Ngugi Wa Thiong’o’nun Decolonizing The Mind: the politics of language in African literature adlı eseri göz önüne alınacaktır.

Keywords

Abstract

It is alleged that Western European countries, along with interventions based upon military force, transported the sources of the colonized countries (a major part of Africa and Asia, Caribbean) to the West by means of language, religion and education, which are considered the three primary tools for exploitation. Language is regarded crucial in the course of colonization and exploitation among the writers and scholars of the postcolonial period. Ngugi Wa Thiong’o who was born on January 5, 1938 in Kenya and completed his education in Uganda and England on comparative literature and English language, is considered as one of those writers with extreme political view. Though he had been educated in the West, taught English language and literature in English and American universities and wrote his previous works in English, he made a radical turn in 1977 asserting that English language is a medium and heritage of colonial period; therefore, from then on he would write his works in his native language Gikuyu. He also added that all African writers and intellectuals should write in their own native languages if they want to decolonize their mind. In this context, drawing on Ngugi Wa Thiongo’s Decolonizing the Mind: the politics of language in African literature, this article aims to question how Language is likely to be a medium of exploitation and assimilation and whether it is reasonable or not to refuse the language of the colonizer after a certain point.

Keywords


 • Achebe, C. (1997). English and the African writer. Transition, (75/76), 342-349, doi: 10.2307/2935429

 • Crystal, D. (2006). "Chapter 9: English worldwide". In Denison, David; Hogg, Richard M. A History of the English language. Cambridge University Press. pp. 420–439

 • Foucault, M. (1980), Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972– 1977, Ed. Colin Gordon. New York, Pantheon Books.

 • Kottak, C. P. (2008) Antropoloji-insan çeşitliliğine bir bakış, Çev. Sibel Özbudun vd. Ütopya Yayınevi, Ankara.

 • Lederer, R. (1991). The miracle of language, New York: Simon & Schuster, p. 199)

 • Loomba, A. (1998). Colonialism/Postcolonialism. London & New York: Routledge.

 • Migge, B. and Léglise, I. (2007). Language and colonialism. Applied linguistics in the context of creole communities. In Marlis Hellinger and Anne Pauwels (eds.), Language and Communication: Diversity and Change. Handbook of Applied Linguistics, 297-338. Berlin: Mouton de Gruyter.

 • Ngugi, W. T. (1986). Decolonising the Mind: The politics of language in African literature. London: Heinemann.

 • Ngugi W. T. (1998). Penpoints, gunpoints, and dreams: Towards a critical theory of the arts and the state in Africa. Oxford: Clarendon Press.

 • Osterhammel, J. (1997) Colonialism: A theoretical overview. Kingston: Ian Randle Publisher. Avrupalı devletlerin Berlin’de bir araya gelip Afrika’yı harita üzerinde cetvelle bölüştüğü Konferansın yapıldığı tarih

 • Phillipson, R. (2010). Linguistic ımperialism continued. London: Routledge

 • Rushdie, S. (1992). Imaginary homelands: Essays and criticism 1981-1991. London, Granta Books.

 • Simons, G. F. and Fennig, C. D. (Eds.). (2017). Ethnologue: Languages of the world, Twentieth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com.

 • Turan, Ş. (1981). Atatürk ve ulusal dil. Ankara: TDK Yayınları, s. 7

                                                                                                    
 • Article Statistics