YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK MİKTARLARIYLA YABANCI DİL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2017-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : English Language Teaching
Number of pages: 237-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk Lise öğrencilerinin sözcük miktarlarıyla yabancı dil becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmaya 16 ve 18 yaş aralığında 34 lise öğrencisi katılmıştır. Bu katılımcıların dil becerileri Cambridge First Certificate English Exam (FCE) ile sözcük miktarlarları ise Sözcük Seviye Testi (VLT, 2k-10k) (Schmidt, Schmidt & Clapham, 2001) ile belirlenmiştir. Katılımcıların sözcük sınavından aldıkları puan ile İngilizce yeterlilik sınavının içerisinde yer alan her bir dil becerisinden aldıkları puanlar arasındaki ilişki SPSS 16.0 programında yer alan Pearson Product moment korelasyon istatistiği kullanarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları katılımcıların birçoğunun tanıma boyutunda İngilizce’de en sık yer alan ilk 2000 ve 3000 sözcüğe sahip olduğunu ve sahip oldukları sözcük sayıları ile her bir dil becerisi arasında orta seviyede, olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlar aynı zamanda katılımcıların tanıma boyutundaki sözcük sayılarının en çok konuşma becerilerini yordaladığını göstermektedir. Bu da yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk Lise öğrencilerinin tanıma boyutundaki sözcük miktarlarının en çok yabancı dilde konuşma becerileriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sonunda ortaya çıkan sonuçların olası sebepleri açıklanmış ve sonuçlar doğrultusunda gelecek çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study investigates Turkish EFL high school students’ receptive vocabulary size and its relation with their foreign langage skills. 34 Turkish EFL high school students whose age ranged from 16 to 18 participated in the study. Their language skills were measured by Cambridge First Certificate English Exam (FCE) and their vocabulary size was measured by Vocabulary Level Test (VLT, 2k-10k) (Schmidt, Schmidt & Clapham, 2001). The participants’ vocabulary test scores were correlated with the scores of each language skill in the proficiency test (FCE) by using Pearson Product moment correlation statistics in SPSS 16.0 program. The test results of study indicated that the majority of the participants mastered high frequency words in 2000 and 3000 at receptive vocabulary level and there was a significant moderate positive correlation between the participants’ vocabulary size and each language skill in English. The results of the study also revealed that the participants’receptive vocabulary size predicted their speaking performance better than other language skills. This means that vocabulary size of Turkish EFL high school students at recognition dimension has the strongest relationship with the students’ speaking skill. At the end of the study, some possible reasons for the results were discussed and some suggestions for further studies were given in the light of the findings.

Keywords