ORTAOKUL TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 306-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ortaokul dil bilgisi öğretimini öğretmen görüşlerinden hareketle değerlendirerek dil bilgisi öğretiminin yapılandırmacı yaklaşımla örtüşmeyen yönlerine dikkat çekmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı araştırmanın verileri 50 Türkçe öğretmeni ile gerçekleştirilen açık uçlu anket görüşmesi ile elde edilmiştir. Görüşme kayıtlarının analizinde içerik analizi türlerinden kategorisel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre Türkçe öğretmenlerinin çoğu işlevsel dil bilgisi öğretimini yapmakta, dil bilgisi öğretiminde tümevarım yöntemini kullanmaktadır. 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programına göre dil bilgisi öğretiminin diğer becerilerle gerçekleştirilmesine vurgu yapılırken öğretmenler dil bilgisi etkinliklerini genellikle ayrı bir ders saatinde uygulamakta, dil bilgisi kazanımlarının sınıf düzeylerine göre doğru bir şekilde aşamalandırılmadığını belirtmekte ve ders kitaplarındaki dil bilgisi etkinliklerini dil bilgisi kazanımlarını gerçekleştirmede yeterli bulmamaktadırlar.

Keywords

Abstract

In this study, secondary school grammar teaching was evaluated taking into consideration teacher feedback and it was attempted to draw attention to the issues of grammar teaching which doesn’t overlap with structural approach. The data of the research, which is one of the qualitative research patterns was used, were provided through open-ended questionnaire interview conducted with 50 Turkish teachers. In the analysis of the discussion records, categorical analysis method, which is one of the types of content analysis, was used. According to the findings of the study, most of Turkish teachers applied teaching functional grammar and used of induction method. While teaching grammar was emphasized to be realized comprehensively in the 2015 Turkish lesson curriculum and guide, the teachers generally applied grammar activities at a separate lesson time, they revealed that grammar acquisitions were made progressive accurately in respect of class levels, they didn’t consider grammar activities as sufficient in grammar acquisition.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics