ÖĞRETMEN ADAYLARININ KELİME DAĞARCIĞI İLE ALAN DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI

Author:

Number of pages: 31-38
Year-Number: 2017-18

Abstract

Yabancı dil öğretiminde, dil yeterliliğinin en belirgin emarelerinden birisi hedef dile dair kelime yetkinli olarak adledilir. Hal böyleyken, örneğin özel bir amaç doğrultusunda İngilizce öğreniminde, yeni kelime öğrenimi sürecin odak noktasında yer alır. Öte yandan, özel bir amaç için öğrenilen sözcükler, illa ki bilinen kelimeleri teşkil etmezler. Öğrenenlerin, dağarcıklarında özel bir amaç doğrultusunda içselleştirdikleri hedef dilin sözcük yapısına ait unsurlar sadece hedef dilde yetkinliklerini etkilememekte, aynı zamanda kendi alanlarındaki başarıyı da ilgilendirmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de İngilizce Öğretmenliği bölümünde okumakta olan öğretmen adaylarının kelime dağarcıkları ile alan derslerine ait sınav sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the foremost indicators of linguistic proficiency is attributable to target vocabulary competence when the issue is foreign language education. With this in mind, great extent of ESP instruction, as an instance, focuses on and deals with learning new words. Lexical items which are “learned” for a specific purpose, nevertheless, do not necessarily constitute vocabulary “known”. The items that are taken in mental lexicon by learners of a target language for a specific purpose can influence not only their proficiency in that language, but also their success in their field. That can be the case even for language teacher candidates as well. This current study initially aims at investigating whether there is a correlation between the vocabulary sizes of teacher candidates at an ELT department in Turkey and their academic success in accordance with their exam grades on major area courses.

Keywords