YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SINAV VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2017-18
Number of pages: 168-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genellikler söylendiği üzere sınav ve değerlendirme, etkili öğretimin elzem yanlarıdırlar. Bu araştırmanın amacı, farklı seviyelerde; ilkokul, ortaokul, lise, ve üniversitede, yabancı dil olarak İngilizce öğreten öğretmenlerin gerçek sınıf içi sınav ve değerlendirme uygulamalarını araştırmak ve de alternatif sınav yöntemlerinin farkında olup olmadıklarını, şayet farkındalarsa sınıfta ne sıklıkla kullandıklarını anlamaktır. Katılımcılar devlet okullarından 25 yabancı dil olarak İngilizce öğretmenidir ve veriler McMillan'dan (2001) uyarlanan bir anketle elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları, katılımcıların alternatif sınav yöntemlerinin hayli farkında olduklarına ve de yararlılığına genelde inandıklarına işaret etmektedir, ancak sınıflarının aşırı kalabalık olması ve İngilizce ders saatlerinin de yetersiz olmasından dolayı bu yöntemlere başvurmamaktalar.

Keywords

Abstract

It is generally stated that assessment and grading are essential aspects of effective teaching. The purpose of this investigation is to describe actual classroom assessment and grading practices of EFL teachers teaching in different levels; namely, primary school, secondary school, high school, and university and also to understand whether they are aware of alternative assessment methods and if they are aware, how often they actually use them in the classroom. The participants of this study consist of 25 EFL teachers from Turkish state schools and the data were collected by means of a questionnaire adapted from McMillan (2001). The findings of the study suggest that the participants are well-aware of alternative assessment methods and they mostly believe in their usefulness; however, they do not use them in their classes as they think their classrooms are too crowded and the number of English course hours is not sufficient for it.

Keywords