KÖROĞLU HİKÂYELERİ'NDE YER ALMAYAN ŞİİRLER

Author :  

Year-Number: 2017-20
Language : null
Konu : TÜRK HALK EDEBİYATI
Number of pages: 51-66
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir milletin geçmişini anlatan geleceğine ışık tutan, bir kahramanın hayatını, yaptığı yiğitlikleri, savaşları ve sevdalarını konu alan uzun halk anlatıları destan olarak tanımlanmaktadır. Ancak zamanında yazıya geçirilemeyen destanlar, dönemin şartlarına uygun olarak hikâyeleşmektedir. Ortaya çıkan bu tür, araştırmacılar tarafından destansı halk hikâyesi adını almaktadır. Köroğlu Hikayeleri de bunlardan bir tanesidir. Türk dünyasının ortak miraslarından bir tanesi Köroğlu Hikâyeleri’dır. Bir destan kahramanı olan Köroğlu’nun Hazar Denizi’nin doğusu ve batısında sayısız kollarının hikâyeleri anlatılmaktadır. Sadece, ülkemizde Erzurum, Maraş ve İstanbul olmak üzere üç varyantı eser bütünlüğüne getirilen Köroğlu Hikâyeleri’nin coğrafyası da oldukça geniştir. Hikâyelerinin yazıya geçiriliş tarihleri XVIII. yüzyıldan sonradır ve anlatmalarda halk hikâyesi unsurları da görülmektedir. Nazım nesir özellikleri bulunan kollarından özellikle nazım kısımları, Çorum Halkevi dergisi olan Çorumlu dergisinde Eşref Ertekin’in değerlendirmesiyle altı tane şiiri bulunmaktadır. Çorumlu dergisi, Çorum’un kültürü, gelenekleri ve özellikle halk edebiyatı açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Makalemizde, Çorumlu dergisinde yer alan altı Köroğlu şiirinin diğer Köroğlu varyantlarındaki karşılıkları araştırılacak benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Long folk stories taking root from the past of a nation and shedding light to its future, telling the life of a hero, his heroism, his battles and loves are known as myths. However, the myths that are not put into a written form become stories according to the conditions of their era. This newly formed category is called a “mythical folk story” by the researchers. Stories of Koroglu is one of them.One of the Turkish World’s common heritages is Köroğlu Stories. Numerous versions of stories of Köroğlu who is an epic hero have been narrated in the west and east of the Caspian Sea. Geography of Köroğlu Stories, which have just three variants in our country as Erzurum, Maraş and Istanbul variants of the integrity of the work, is quite wide. The dates on which the stories were put down in paper are after XVIII. century and folktale elements are seen in their narrations as well. Especially poetry sections of its versions, which have poetry and prose properties, and its six poems evaluated by Eşref Ertekin and published in Çorumlu Journal. Çorumlu Journal is a quite rich source in terms of Çorum’s culture, traditions and folk literature. In our study, equivalents between six Köroğlu poems seen in Çorumlu Journal and other Köroğlu variants will be analyzed, if any, their similarities and differences will be elaborated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics