İNGİLİZCEYİ ÖZEL AMAÇ OLARAK ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLER TARAFİNDAN KULLANILAN OKUMA STRATEJİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-20
Language : null
Konu : ESP students, English teaching, reading strategies
Number of pages: 107-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İngilizceyi Özel Amaç olarak öğrenen Türk öğrencilerin akademik metinleri İngilizce okuduklarındaki okuma stratejilerini araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için, Türkiye'nin batısındaki bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Ekonomi, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonometri okuyan 286 üniversite öğrencisi araştırmaya katıldı. Bu çalışmada Okuma Stratejileri Anketi (SORS) (Mokhtari & Sheorey, 2002) kullanılmıştır. Bulgular, katılımcıların yüksek düzeyde okuma stratejileri kullanıcıları olduklarını ortaya koydu. Elde edilen bulgular ayrıca yaş, cinsiyet, akademik alan, başarı gibi bireysel değişkenler ve öğrencilerin okuma stratejilerini kullanması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki ortaya koymuştur. Son olarak, ÖAİ öğretme / öğrenme alanında ÖAİ öğrencileri, öğretmenler ve materyal geliştiriciler için bazı pedagojik sonuçlar sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of the present study was to investigate the reading strategies of Turkish ESP students when they read academic texts in English. To achieve this purpose, 286 university sophomore students studying Economics, Business Administration, Public Administration, Finance, Econometrics at the Economics and Administrative Sciences Faculty of a state university located in the West part of Turkey participated in the study. The Survey of Reading Strategies (SORS) (Mokhtari & Sheorey, 2002) was used in this study. The findings revealed that the participants were high level users of reading strategies. The findings also revealed a statistically significant relationship between individual variables such as age, gender, academic field, success and students’ use of reading strategies. Lastly, some pedagogical implications were made for ESP students, teachers and materials developers in the field of ESP teaching/learning.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics