YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA GÖREV YAPACAK ÖĞRETMENLERİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ

Author :  

Year-Number: 2017-20
Language : null
Konu : YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Number of pages: 81-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi gün geçtikçe önem kazanmakta, Türkçe günden güne daha fazla talep edilir hâle gelmektedir. Bu taleple birlikte alanda görev yapacak Türkçe öğretmeni ihtiyacı da artmakta, alandaki açığın birçok üniversite tarafından açılan kısa süreli yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifika programlarıyla doldurulmaya çalışıldığı görülmektedir. Ancak düzenlenen söz konusu sertifika programlarının içeriklerinde bir standart olmadığı göze çarpmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanı öğretmenliğinin ayrı bir branş olarak henüz lisans düzeyinde ele alınmamış olması ve bu disipline özgü çalışmaların lisansüstü düzey ile sınırlı kalması uygulamaya dönük bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu durum düzenlenen Türkçe kurslarındaki eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışacak olan öğretmenlerin, pedagojik formasyon bilgisinin yanı sıra özel alan ve genel kültür bilgisine de sahip olması gerektiği ileri sürülebilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ana dili olarak Türkçe öğretimi özel alan yeterliklerinin tespit edildiği bilinmekte, ancak yabancı dil olarak Türkçe öğretimi özel alan yeterliklerine yönelik bir çalışmanın devlet eliyle gerçekleştirilmediği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu mevcut özel alan yeterlik çalışmalarından hareketle hazırlanan “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri” bulunmaktadır. Toplamda 9 tablodan oluşan çalışmanın, ilerleyen yıllarda kurulmasının tavsiye edildiği “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı Lisans Programına” da temel oluşturması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Teaching Turkish as a foreign language is gaining importance day by day and Turkish is becoming more and more desirable nowadays. Therefore, there is a rising need for Turkish teachers to work in this field and it is clear that the short - term certification programs opened by a lot of universities in teaching Turkish as a foreign language is trying to fulfil this need. However, it stands out that there is not any standard in the contents of these certification programs. Since there is no separate undergraduate program of the profession of teaching Turkish as a foreign language and the research studies related to this discipline are limited to postgraduate programs, some problems about the implementation process can happen. It affects the quality of education in the Turkish courses negatively.It can be suggested that the teachers working in the field of teaching Turkish as a foreign language should have the knowledge of the special field and the general culture as well as the pedagogical formation (the knowledge of teaching field). It is known that the special field qualifications for teaching Turkish as a mother tongue have been established by the Ministry of National Education but the special field qualifications for teaching Turkish as a foreign language have not been established by a governmental organization yet. In this study, ‘the Special Field Qualifications for Teaching Turkish as a Foreign Language’ were created in accordance with the present special field qualifications prepared by Ministry of National Education. It is hoped that this research should also provide a basis for the undergraduate program of the profession of teaching Turkish as a foreign language, which is planned to be founded in the future.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics