İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÇİFT DİLLİ ETKİNLİKLERİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ ÖĞRENCİ ALGISI

Author :  

Year-Number: 2017-20
Language : null
Konu : English Language Teaching Methodology
Number of pages: 160-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil (L2) öğretiminde öğretmen ve öğrencinin ana dilinin (L1) fonksiyonları üzerine yapılmış pek çok araştırma olmasına ragmen, öğrencinin ana dilinden yararlanmak üzere hazırlanmış etkinliklerin kasıtlı olarak kullanıldığı etkinliklerle ilgili çalışmalar oldukça az sayıdadır. Bir devlet üniversitesinde okuyan ve İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 26 genç yetişkin öğrencinin katıldığı bu durum çalışmasında çift dilli etkinliklerin ilkeye dayalı olarak uygulanması ele alınmıştır. Öğrencilerin ana dil kullanımıyla ilgili algıları derste yapılan çift dilli etkinliklerden hemen sonra yazdıkları dakikalık yazılar (minute papers) ve 14 haftalık ders sonunda doldurdukları genel bir değerlendirme formu aracılığıyla belirlenmiştir. Ayrıca altı katılımcıyla yapılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırma bulguları çift dilli etkinliklerin dil öğrenimine yardımcı olduğunu, birden fazla ama hizmet ettiğini ve eğlenceli olduğunu, ve öğrenciyi aktif kıldığını göstermektedir. Katılımcılar yabancı dil öğretiminde planlı L1 kullanımıyla ilgili kaygılarını ve bu tür etkinliklerin kısıtlandırılması gerektiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Çift dilli etkinliklerle ilgili olarak belirtilen diğer bir kaygı da bu tür etkinliklerin sınavlara hazırlanmada uygun olmamasıdır. Çalışma bulguları çift dilli etkinliklerin yabancı dil öğrenimiyle ilgili olumlu katkıları yanında bu yöntemin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken konulara da dikkat çekmesi açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

Even though there is a body of research on functions of teacher and learner first language (L1) use in foreign language (L2) teaching, studies examining deliberate implementation of activities designed to benefit from the learners’ first language are scarce. This paper reports on a case study in which a principle-based implementation of bilingual activities in teaching English as a foreign language to a group of 26 young adult learners at a Turkish state university was examined. The learners’ perceptions of first language inclusion were studied through minute papers in which the participants immediately responded to particular bilingual activities and an overall course evaluation at the end of the 14-week course. Furthermore, a semi-structured interview with six participants was conducted to gain a deeper understanding of the learner perceptions. The results show that bilingual activities were perceived as conducive to language learning, multifunctional, enjoyable and activating. The participants also expressed concerns indicating that deliberate L1 use should be restricted in order not to lose the focus on the target language. Another concern was directed to the inappropriateness of bilingual activities for exam preparation. The results indicate the potential of bilingual activities but also call for due consideration in implementing them in instructional practice.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics