ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ENGELLER

Author :  

Year-Number: 2017-20
Language : null
Konu : Translation Studies
Number of pages: 43-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeviriler yeni bilgiyi taşıyan genler olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede, sözkonusu yazı çeviri eğitimini sosyal ve doğa bilimleri açısından tartışmaya açmıştır. Ülkemizde yüksek öğretim kurumlarında sayıları giderek giderek yükselen çeviri bölümlerindeki başarısızlıkların nedenleri sıralandıktan sonra sözkonusu kavram doğa ve sosyal bilimler alanındaki çeviri etkinliği açısından karşılaştırılarak çevirinin dil eğitiminin uzantısı salt metin bağımlı bir etkinlik olmadığı konusu aydınlığa kavuşturulmuştur. Bu amaçla “çevirilerin yeni bilginin genleri” olduğu iddiası Andrew Chesterman’ın öne sürdüğü “memes” kavramından yola çıkılarak sorgulanmış; Ardından ileti taşıyıcı olarak çevirilerin işlevselliği “Çeviriye İlişkin Eylem Kuramı” açısından tartışılmıştır. Sonuç olarak, çeviri eğitimini sağlam temeller üzerine oturmak üzere çeviri kavramının işbölümüne dayalı bir etkinlik olduğu düşüncesi çeviribilimsel açıdan irdelenerek, ameliyat masasına yatırılmıştır.

Keywords

Abstract

Translations can be defined as genes of new knowledge. Within this framework, this paper explains and discusses translator training from the perspective of social and natural sciences. After enlisting the underlying reasons of failure in translator training despite the increasing number of the departments of translation studies in higher education, it compares translation activity in the fields of natural sciences and social sciences to shed light on the notion of translation as opposed to the past conviction defining translation solely as “text-bound activity” as an extension of language teaching. Within this coverage, it questions “translations as genes of new knowledge” based on the concept of “memes” as posed by Andrew Chesterman; Next, it discusses the functionality of translations as message carrier in consideration for the Theory of the Translatorial Action. In conclusion, this paper puts the concept “translation” on the operating table and probes into it so as to lay the foundation of translator training on sound grounds as an activity based on the notion of “division of labour”.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics