SÖYLEM KAVRAMI VE METİN İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-22
Language : null
Konu : Sosyal ve Beşeri Bilimler
Number of pages: 38-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Söylem kavramı ve metin çözümleme ilişkisinin açıklandığı bu çalışmada, söylem ve metin kavramının ne olduğu belirtilerek bu kavramların farkı dile getirilmiştir. Bu fark, “Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın” metindeki/şiirindeki söylemden hareketle açıklanmıştır. Bu çalışma sonucunda, söylem ve metnin birbirlerinden farklı kavramlar olduğu belirtilerek söylemin kişiden kişiye değişebileceği metnin ise herkes için aynı olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra bir metnin doğru çözümlenmesi için, o metnin söylem kodlarının çözülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Sonuç olarak bir metin söyleminin bilinmemesi ya da çözülmemesi metnin yanlış çözümlenmesine, anlaşılmasına neden olabileceği belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, which expresses the concept of discourse and the relation of text analysis, the difference of these concepts have expressed by indicating what is concept of discourse and text. This difference have carried out with discourse in the poem “Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın”. As a result of this study, it have emphasized that the discourse and the text are different from each other and that the discourse can change from person to person, which text is same for everyone. Besides, for a text has been stated the correct analysis, the discourse codes of text must be resolved correctly. As a result it indicated that could lead to misinterpretation and incorrect analysis of the text, which the discourse of text can not be known or solved correctly.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics