YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARINDA DUYGU SÖZCÜKLERİ

Author:

Number of pages: 394-408
Year-Number: 2018-22

Abstract

Duygusal deneyimlerin dil yoluyla etkin bir şekilde ifade edilmesi, farklı duyguların ve duygu derecesindeki ince ayırımların zengin bir sözcük kullanımıyla aktarılabilmesi o dildeki iletişimsel yeterliğin önemli bir bileşenidir. Yabancı dil öğrenimi açısından, özellikle dillerin duygu sözcüğü dağarcığında ortaya çıkan kültürlerarası ve dilsel farklılıklar, yabancı bir dilde duyguların ifade edilmesini zorlaştırır. Bu çalışmanın amacı İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen, anadili Türkçe olan öğrencilerin İngilizce duygu sözcüklerini nasıl kullandıklarını araştırmak, anadil ve yabancı dilde duygu ifadeleri arasındaki farklılıkları saptamaktır. Bu amaçla üst-orta seviyedeki İngilizce yabancı dil öğrencilerinin olumlu ve olumsuz duygusal deneyimlerini İngilizce ve Türkçe olarak yazdıkları otobiyografik anlatılarda duygu sözcükleri üretkenlik, çeşitlilik ve sözcük seçimi açısından incelenmiştir. Araştırmanın bulguları duygu sözcüğü üretkenliğinin anadil Türkçe anlatılarda daha yüksek olduğunu ama sözcük çeşitliliğinin iki dildeki anlatılarda benzer olduğunu, olumsuz duygu belirten sözcüklerin hem Türkçe hem de İngilizce anlatılarda daha fazla çeşitliliğe sahip olduğunu göstermektedir. Sonuçlar ayrıca İngilizce anlatılarda en sık kullanılan sözcüklerin, anadil Türkçede kavramsal (yakın) eş değerliğe sahip duygu sözcükleri olduğunu, İngilizcede bazı duygu sözcüklerinin hatalı veya ender olarak kullanımının İngilizce ve Türkçede duygu sözcüğü dağarcığındaki kavramsal farklılıklardan kaynaklandığını belirtmektedir. Çalışmanın sonuçları yabancı dilde duygu aktarımında öğrencilerin karşılaştığı sorunlara dikkati çekmekte ve yabancı dilde iletişimsel becerilerin gelişiminde duygu sözcüğü dağarcığına verilmesi gereken önemi vurgulamaktadır.

Keywords

Abstract

Expressing emotions effectively through a variety of words conveying subtle gradations of emotions is an essential component of communicative competence in a language. Meanwhile, the acquisition of emotion words in a foreign language may posit a major challenge for language learners due to the highly culture and language specific nature of emotion lexicons. This study aimed to investigate how emotion words in English as a foreign language are used by upper-intermediate level Turkish learners and to discover possible variation in emotion expression in the native and foreign languages. Autobiographical narratives of positive and negative emotional experiences written by learners’ both in L2 English and L1 Turkish were analyzed in terms of the productivity of emotion words (emotion word tokens), diversity of emotion words (ratio of emotion lemmas to tokens) and the particular lexical choices by learners (most frequently used words, misused words, underused words, lexical category). The results demonstrated that while the productivity of emotion vocabulary differed across the English and Turkish narratives, lexical diversity was similar across the two languages. The analysis further indicated that the most frequently used emotion words in foreign language narratives were those with (near) conceptual equivalences in Turkish and that misuse and underuse of several emotion words in English narratives were due to the differences in the encoding of emotion concepts in Turkish and English. The findings point out to the problems in expressing emotions in a foreign language and the importance of integrating emotion vocabulary as a separate domain in foreign language classrooms.

Keywords