TİYATRO UYGULAMASI YOLU İLE İNGİLİZCE KONUŞMA KAYGISININ ÜSTESİNDEN GELMEK: HİZMETÖNCESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ İLE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 440-455
Year-Number: 2018-23

Abstract

Bu çalışmanın amacı, orijinal metin bir tiyatroyu uygulamaya koymanın 2.sınıf İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin yabancı dilde konuşma kaygısı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Hem Wilder’in “Our Town” adlı eserinin sergilendiği pilot çalışmada hem de asıl çalışma olarak Arden’ın “Live Like Pigs” adlı eserinin sergilenmesinde Essif’in (1998) de önerdiği tiyatro metnine gerçekleştirmeci yaklaşımın teknik detayalarına bağlı kalmaya büyük bir özen gösterilmiştir. Çalışma verileri, pek çok farklı veri toplama aracı ile toplanmıştır; niteliksel olanlar görüşme ve günlük, niceliksel olan da Yabancı Dil Kaygı Ölçeği’dir (Horwitz, Horwitz and Cope, 1986). Kaygı Ölçeği’nin öntest ve sontest sonuçları, öğrencilerle yapılan görüşmeler ve provalar boyunca tuttukları günlüklerin sonuçları dikkate alındığında, oyun sahnelemenin öğrencilerin kaygı seviyelerini düşürmede pozitif etki yarattığı, ve İngilizce konuşmak konusunda özgüven ve cesaret aşıladığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The effectiveness of an original-text theater application upon the second grade ELT students’ foreign language speaking anxiety is the main concern of this study. A maximum attention has been paid to be in line with the technicality of a performative approach (Essif, 1998) to the dramatic text so as to provide students with an actual state similar with the atmosphere reflected in the authentic text both in Wilder’s “Our Town” as a phase of the pilot study and Arden’s “Live Like Pigs” as a basis for the main study. The data were collected through a number of different data collection tools; the qualitative instruments were the interview and diary and the quantitative one was the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (Horwitz, Horwitz and Cope, 1986). Based upon the results of pre and post administration of the FLCAS and the findings from the interviews and the diaries participants kept during the rehearsals, it can be concluded that staging of a play generates positive effects automatically lowering the students’ speaking anxiety and also makes them attain self-confidence and courage for speaking English in public.

Keywords