GÜNTER KUNERT’İN “DİE WAAGE” ADLI ÖYKÜSÜNDE ANLATICININ ADALET VE SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Author:

Number of pages: 254-262
Year-Number: 2018-23

Abstract

Alman Edebiyatının önemli isimlerinden birisi olan Günter Kunert, “Die Waage” adlı öyküsü ile adalet, insan, toplum eleştirisine uygun bir zeminde gelişen bir anlatı dünyası sunar. O, çoğunlukla kendi hayatından kesitler içeren yapıtlarını estetik anlatı özellikleri ile birleştirir. Onun güçlü edebi yönü, otobiyografisi ile gündeme gelir. Kunert, kendi yaşadıklarından yola çıkarak yapıtlarında bir hareket noktası oluşturur. Bu hareket noktası da onun için hem figürleri donatma hem de konuyu şekillendirme bağlamında oldukça etkili ve yönlendirici olur. Kunert’in adalet ve sistem eleştirisi ile söz konusu öyküde vermeye çalıştığı düşünce, aslında insanın değerini kaybetmesi ile şekillenir. Nitekim modern toplum ve değişen insanlar, öyküde adalet ve sistem konusuna yapılan gönderme ile netleşir. Özellikle Nasyonal Sosyalist eleştiri noktalarında önemli bir isim olan Kunert, diğer yapıtlarında olduğu gibi yine bu öyküsünde de hem bireysel hem de toplumsal sorunlara eleştirel yaklaşımı ile dikkat çeken bir yazar olarak imlenebilir.

Keywords

Abstract

Günter Kunert, one of the most important names in German literature, presents a narrative world with a story called Die Waage that develops on the basis of justice, human, social criticism. He often combines his works with sections from his own life with aesthetic narrative features. His strong literary direction comes to life with his autobiography. Kunert creates a point of departure in his works by going out of his way. This movement point is also very influential and guiding for him both in equipping the figure and in shaping the place.Kunert's criticism of justice and system, which he tried to give in the narrative, is actually shaped by the loss of value. Indeed, modern society and changing people become clear with reference to justice and system in the story. In particular, Kunert, who is an important figure in National Socialist criticism points, can be portrayed as a writer who draws attention with his critical approach to both individual and social problems.

Keywords